Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Husbilen från Ramsele

Härnösands bilmuseum

Sportkultur i "Hörneåfors"

Gammalt skrot

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Husbilen från Ramsele

I en artikel från augusti 2023 berättades om Härnösands bilmuseum. Museet är ett av de större i sin kategori, med hela 300 bilar och mycket annat. Museet har en mindre iögonfallande utsida och en glänsande insida, skulle man kunna säga.

SAAB prototyp 1944

Bild 1. Härnösands bilmuseum visar upp en replika av en prototyp till en SAAB 92. Året var 1947.

Museet dök upp i programmet Landet Runt söndagen den 7 april 2024. Veckans fråga i detta program gällde en udda bil, eller snarare en husbil. Svaret på denna fråga hittas på Härnösands bilmuseum, vilket vi berättar om nedan.

Det var Torsten Johanneson i Ramsele som kombinerat en bil och ett hus till en husbil. Som bil valdes en SAAB 92, vilket fick konsekvenser. Vi refererar en text som finns vid bilmuseet och som beskriver tillkomsten:

Året av 1963 som Torsten Johannesson i Ramsele fick idén att kombinerade bil och hus, till en husbil. Torsten lilla firma hette AB Biltjänst blev en pionjär att utveckla och producera av en mycket tidig husbil, i alla fall i Sverige.

Valet på bil föll på en SAAB 92, en enkel och lätt konstruktion. Nu var SAAB:en kanske allt för enkel och allt för lätt för att passa en tung överbyggnad av ett hus. Detsamma bedömde Svensk Bilprovning - eller dess dåtida motsvarighet. SAAB:en bågnade under tyngden av huset, och den 28 Hkr svaga tvåtaktsmotorn bidrog inte till någon fartresurs vilket tillsammans gjorde att ekipaget inte godkändes i registreringsbesiktning. Husbilen parkerades i en skogsbacke där den fungerade som jaktstuga.

Torsten Johannesson gav sig inte så lätt. Han tog en nyare SAAB, en 95:a med 40 Hkr tvåtaktsmotor, en motor som därefter byttes till en SAAB V4-motor på hela 65 Hkr. Biltillverkaren SAAB visade intresse för projektet men samarbetet kom inte i hamn. Utan finansiering blev det stopp. Husbilen nr 2 såldes sedermera på annons. Köparen hette Claes Johansson, en entusiast som även spårade upp husbil nr 1 (bild 1) och fick till stånd en omfattande renovering av båda bilarna.

Husbil nr 1, med återvunnen heder och glans fick plats vid Härnösands bilmuseum där undertecknad Skribent fotade den.

SAAB husbil

Bild 2. Här ses Torsten Johannessons husbil nr 1, med lite campingrekvisita.

Idag skulle man kalla Torsten Johannessons husbil för integrerad, ett uttryck som innebär att förarmiljön är integrerad i husdelen. Bilens front är därmed ersatt av en påbyggnad. Detta var mycket nyskapande av Torsten. I bild 3 ser man en så kallad "dinett" i bakre delen av bilen, även den ser rymlig och inbjudande ut. Man förmodar att den även är bäddbar. Till vänster ses köksdelen med gasolspis.

Saab husbil interiör

Bild 3. Förarmiljön är luftig.

Skribenten har funderat ifall TV-produktionen Landet Runt haft ögon på Becken-Webben. Ett exempel var efter att hemsidan uppmärksammat Hörnefors Sulfitfabrik. Strax därefter dyker detta tema upp i Landet Runts tävling, med svaret Hörnefors. Om så är fallet är detta uppskattat och välkommet.

Husbil SAAB

Bild 4. Interiörbild från dinetten, förvisso fotad genom bakfönstret. En mycket ombonad miljö.

Huruvida Landet Runt ånyo inspirerats av Becken-Webben förblir en spekulation. Husbilen i denna artikel fotades av Skribenten sommaren 2023 men var inte inkluderad i den tidigare artikeln. Istället var husbilen avsedd för en kommande artikel som inte blev skriven, förrän nu.

Husbilen från Ramsele

Bild 5. Torstens Johannessons husbil är på camping.

I bild 5 får Torsten Johannessons husbil prova på lite camping, vilket den nog inte fick så mycket tillfälle till då det begav sig på 1960-talet. I detta fall har husbilen hittat till Abborrtjärn utanför Vindeln. Den som funderar kring hur detta gått till bör betänka "Photoshop".

Programledaren från Landet Runt, Henrik Kruusval, kommer på besök i bild 5! Han sticker ut huvudet ur en hyrbil från "Bensinmuseet" i Älvsbyn. Bilen är en SAAB 92, samma som husbilen är byggd på.

Bensinmuseet i Älvsbyn besöktes 2021, med fantastiska miljöer och bilder. En artikel på Becken-Webben var planerad men blev aldrig skriven på grund av en massa annat viktigt som skulle hinnas. Kanske återkommer vi till dessa bilder, när tid medger.

Gunnar Engström, 2024-04-16

 

Maila till redaktionen och berätta!

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se