Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hotellet på Ågern - Anno 2016

Hörnefors Historia

Skolan i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hotellet på Ågern - Anno 2016

I några tidigare artiklar på Becken-Webben uppmärksammades en gammal byggnad på Ågern, ett hotell som sedan blev affär, och nu bostadshus. Med Ågern menas en del av Hörnefors - mellan centrum och Hamnskär (fabriken). Ågern var under fabrikens början och storhetstid en livfull del av samhället. Där bodde många som jobbade vid fabriken, och där formades även historia kring händelser, och om hus som förtjänade upprustning eller rivning. Husen namngavs, exempelvis "Paradiset".

Syftet med denna artikel var att visa en bild på hur det gamla hotellet ser ut idag, 100 år efter att det byggdes. Vi låter tidigare foton ligga kvar som jämförelse.

Hotellet på Ågern idag

Bild 1. Det som för 100 år sedan var ett hotell, sedan "kooperativa" (föregångare till dagens "Konsum") är idag ett bostadshus. Notera att tallen i förgrunden är borta. Istället har man planterat en björk till höger. Notera även att huset i bakgrunden är rivet. Där finns idag diverse "uthus".

Kooperativa på Ågern

Bild 2. Här ses det vykort som Erik Idhult skickade till Redaktionen, som visar "Kooperativa" vid 1950-talet. Notera husgaveln i nedre vänstra hörnet, den som ses i bild 3.

Hotellet på Ågern

Bild 3. Här ses Hotellet på Ågern. Bilden är från boken "Hörneforsbygden och brukens historia". Notera husgaveln i nedre vänstra hörnet, den som ses i bild 2 men är borta i bild 1. Jämför tallen i förgrunden, som vuxit till sig betydligt i bild 2 men är nedhuggen i bild 1.

Gunnar Engström, 2016-02-14

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se