Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hitta till Hörneå Bygdegård

Bygdegården

Startsida

Hitta till Hörneå Bygdegård

Karta Hörneå Bygdegård

Att hitta till Hörneå Bygdegård är lika lätt som att hitta till Riksdagshuset i Stockholm.

Norrifrån:
Om man kommer norrifrån, kör man lämpligen på E4 söderut. När man närmar sig Hörnefors passerar man alla avfarter och fortsätter söderut. Först passerar man vattendraget Hörneå, sedan STATOIL (nu Cirkel K), och efter ytterligare 1.5 km PREEM. Efter PREEM fortsätter man 0.5 km på E4, och svänger av åt höger (vajerväg) där skylt anger Hörneå. Man fortsätter därefter nästan 1 km på byvägen förbi hus och gårdar. Strax innan vägen delar sig i en sk T-korsning, där finns en avtagsväg åt höger med skylt som anger Bygdegård.

Söderifrån:
Söderifrån utmed E4 passerar man Ängersjön (och även avtagsväg till byn Ängersjö). Därifrån är det ca 3 km norrut på E4. När man skymtar ett par gatlysen, och dessutom passerar busshållplats, och kör över en viadukt, där svänger man av åt höger, där skylt anger Hörneå. Det är vajerväg varför man undviker att svänga vänster på E4. Däremot är det åt vänster, dvs åt inlandet, man sedan ska köra. Just efter att ha man svängt av, svänger man höger igen, och kör under E4 i viadukten. När man sedan kommer upp på byvägen kör man nästan 1 km in på byvägen tills just innnan T-korsningen. Där till höger ligger Hörneå Bygdegård och dess parkering.

Hörneå Bygdegård

Efter att ha kört nästan 1 km på byvägen, "inåt landet", ses det inbjudande skenet från vår bygdegård. För den som vill utmana kartan och sin orienteringsförmåga kan man även köra runt byn och komma ut direkt vid PREEM-macken. Men en sådan körning får bli överkurs för denna vägbeskrivning.

Barbro och Margareta

Aktivitet i bagarstugan, se separat sida för bokning.

Gunnar Engström, 2017-12-10

Besökare