Historiska hästar

Husdjur i Hörneå

Hem och trädgård

Hörneås Historia

Startsida

Historiska hästar

Man kan tro att hästar tillhör Hörneås historia och inte nutid. För arbetshästen är det nog så, men för hästar i övrigt är kanske antalet nästan detsamma idag som för 100 år sedan. Hörneå har både ridhästar, ”sällskapshästar” och travhästar, vilka kan beskådas på andra sidor inom Becken-Webben.

Här plockas några bilder ur Algot Engströms fotoarkiv för att visa dåtidens hästar och deras vedermödor.

Sto med föl 1930

Bild 1. Ett sto med sitt föl håller bort sly utmed stengärdesgården, ca 1930.

Beckens taxi

Bild 2. Beckens taxi, ca 1915. Okända personer på bilden. Möjligen är det en lång resa som planeras, med koffertar och fin rock, kanske till Amerika.

Risselsläde

Bild 3. Vinterföre med ”risselsläde”, ca 1920. Man förstår varför slädarna hade en uppbyggnad framtill, för att skärma av snön som hästens hovar kastade upp. Detta syns tydligt på bilden. I annat fall hade man nog suttit i en snöhög innan man var framme.

Dragdjur i skogen

Bild 4. Hästen var ett viktigt dragdjur i skogen. I detta fall tycker man sig se hela 3 hästar. Hästen till vänster rör på huvudet och syns lite dåligt. Exponeringstiden var nog ganska lång. Året tros vara ca 1920.

Timmerlass

Bild 5. Timmerlass på väg, förmodligen några ton, kanske 1920. Timmerdoningens främre släde hade en sprint med vilken man kunde koppla loss hästen och skacklarna. Om ekipaget välte så kunde man skydda den dyra hästen från att dras med i en ofrivillig volt. Vad som hände med kusken kan man naturligtvis fundera på. Dåtidens arbetet med timmer i skogen går knappt att föreställa sig idag. Ett besök vid Torvsjö Kvarnars skogsbruksstig kan rekommenderas, där timmerhanteringen beskrivs i regi av Västerbottens läns museum.  

Engströms hästar

Bild 6. Hästar hos Rickard Engström, och med sonen Lennart som visar upp de två fina ekipagen. Året tros vara ca 1939, även att döma av byxornas vidd.

Häst 1930

Bild 7. En stolt bonde visar upp sin häst, oklart när men möjligen runt 1930.

Häst 1915

Bild 8. På en svårt skadad glasplåt hittade man denna häst, kanske från 1915. Vem mannen är och var huset står är okänt.

Häst 1920

Bild 9. Åter igen en Engströmhäst, bakom ladugården. Man noterar den gamla brunnen med dess stång i bakgrunden, ca 1930.

Häst 1910

Bild 10. Det tycks som att man även förde sig med flodhästar i det gamla Becken. I alla fall får man lätt för sig det när man studerar detta kort från ca 1915. Hästens huvud är märkligt. Nu förhåller det sig snarare så att hästen ruskade bort en fluga från örat samtidigt som han förevigades av Algot Engström.

Hästar förekommer även inom andra gebit. Militären var naturligtvis en stor konsument, inklusive dess olika hästsporter. En hästsport som nog inte hade militärt ursprung var travet. I ett tidningsurklipp från 1946 (bild 11), blev man förvånad över att hitta en ruta med "travtips" för kommande lopp. Söker man på nätet får man däremot veta att travsporten har historia redan på 1800-talet. Jägersro var Sveriges första travbana, invigd 1907. På tidningsurklippet kan man läsa dåtidens trendiga och påhittiga namn på hästarna, exempelvis ”Sverre”, ”Ruter” och ”Travtösen”. Skribentens favorit är annars ”Dagmar IX”. 

Travtips 1946

Bild 11. Se text.

Gunnar Engström, 2009-03-21

Besökare