Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bjärtrå och Box

Sevärdheter och utflyktsmål

Hörnefors fabrik

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bjärtrå och Box

Becken-Webben är fri från kommers och politik. Artiklar ger sig naturligt utifrån händelser och platser som uppmärksammas. I detta råkar High Coast Whisky och Ådalens industrikultur komma i fokus. I en föregående artikel berättades om sågverket i Marieberg. Här följer några bilder från det närliggande Box industri som idag inrymmer High Coast Distillery i Bjärtrå. I en kommande artikel studeras skiljet i Sandslån. Allt detta är intressanta utflyktsmål i Ådalen som här får lite gratis reklam.

Bild 1. High Coast Distillery i motsol.

I bild 1 ses ett pannhus till en gammal industri - fabriken Box som tillverkade emballage av sekunda plank från sågverken. Just här låg många sågar medan det på andra sidan av Ångermanälven låg, förutom ännu fler sågar, rader av gamla pappersmassaindustrier. En kvarvarande pappersindustri är Dynäs AB i Väja - idag Mondi Dynäs AB. Det stora flertalet pappersbruk och sågar har lagts ned, en efter en. I den förra artikeln om Ådalen berättades om boken "Papper och massa i Ångermanland", en bok för den som vill läsa mer om pappersepoken.

Pannhuset som tillhörde Box fabrik inrymmer idag jäskar och destilleri. Byggnaden har vissa likheter med destillerier som ses i Scotland, och ser förtroendegivande ut.

Bild 2. En vy nedströms Ångermanälven.

I bild 2 ses i mitten Redaktör Lena Lindholm. Till vänster ses gamla Box som idag inrymmer High Coast Distillery. Bakom Redaktören, på andra sidan viken låg förr Kungsgårdens sågverk som brann ner för drygt 100 år sedan. Till höger ses i fjärran en rak siluett i form av det långa magasinet till Mariebergs såg. Strax uppströms Ångermanälven bakom ryggen på den fotograferande Skribenten ligger Sandslåns skilje till vilket vi återkommer i en framtida artikel.

Bild 3. Redaktör Lena Lindholm en vårkväll Anno 2024. På andra sidan Ångermanälven ligger samhället Nyland och i fjärran till vänster Bollstabruk.

Bild 4. High Coast, framgår med tydlighet.

Antalet destillerier i Sverige är inte så få som man först trott. High Coast Whisky startade 2010 som Box Whisky men övergick till High Coast på grund av en namnkonflikt. Namnet High Coast känns nästan besläktat med begreppet Highland whisky.

Bild 5. Destilleriet mot kvällshimmel.

Det måste förtydligas att High Coast är så kallad single malt, och förekommer i olika grad av rökighet och med lagring på olika fat som ger olika karaktär. För att kallas whisky måste destillatet ha lagrats i minst tre år. Den äldsta tunnan vid High Coast är från 2010.

Bild 6 och 7. Utsikt över Ångermanälven.

I bild 6 noteras en lite ö mitt i Ångermanälven. Detta är "Lilla Norge", en ö som uppstod då fartyg som kom för att hämta plank och pappersmassa dumpade barlast över bord. Ljusen på andra sidan älven i bild 7 kommer från samhället Nyland.

Det dök upp en måne senare på kvällen, apropå låter Månsken över Ångermanälven av Kalle Grönstedt. Karl Johan Grönstedt var en känd dragspelare född 1912 i Nora, vilket ligger vid mynningen av Ångermanälven.

Ådalen ligger i ett kuperat landskap, Ångermanland. Ångermanland betyder just landet med många fjordar. Ådalen har därför många vackra besöksmål även för den som inte just önskar besöka ett destilleri.

Gunnar Engström, 2024-05-12

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se