Herrhattmode i Hörneå

Mode i Hörneå

Hörneås historia

Startsida

Herrhattmode i Hörneå med omnejd

Denna sida är en parallell till den om damers hattmode. Tidsperioden sträcker sig från första årtiondet 1900 till mitten av 1940-talet, den tid då fotografen Algot Engström var aktiv. Som nämnts på sidan om damhattar så var herrarnas kreationer inte fullt lika spektakulära. Men, man tycker sig ana en viss variation med åren. Den ”vetenskapliga” tolkningen av damers modeyttringar inleddes ca 1900 med ”platta hattar”, till ”toppiga hattar”, ”kalotter”, ”basker” och ”Musse-Pigg”, för att nämna några. Läsare hänvisas istället till faktalitteratur i mån man vill utröna modistyrkets sanna konstformer.

Bildsekvensen inleds med ett kort som tros vara från ca 1910. Kortet återskapades av en glasplåtsskärva som fanns kvar i botten av Algots fotosamlingar.  Herren i bild har en praktisk hatt med platt brätte. Damen har för ovanlighets skulle ingen hatt! Man noterar att huset är elektrifierat, med lampa ovan dörren - en osäkerhetsfaktor angående årtal.

Hattar 1910

Bild 1

Nästa bild går under namnet ”Brukspojkar”, och kommer sig ur Torbjörn Svenssons bildsamlingar (systerson till fotografen Algot). På denna bild tycker man sig se spår i hattmodet av första världskriget. Bilden tros vara från mitten/slutet av 1910-talet. Mannen stående längst till höger i bild verkar ju snarast ha en hattkreation från kriget 1809. I övrigt noterar man att herrarnas hattmode hade stor spännvidd; från plommonstop och kepsar till mer traditionella hattformer med svängda brätten.

Brukspojkar

Bild 2

Ungefär från samma tidsepok som bild 2 kommer nästföljande foto. Keps, plommonstop, handlaremössa och ”vanlig hatt” ses från vänster till höger. En bild som så många andra, med gruppen sittandes mitt i skogsbacken.

Hattar i Hörneå

Bild 3

Stråhatten av halm känns igen i många svartvita filmer från Hollywood. Även i Hörneå var den populär när 20-talet närmade sig. I detta fall är det Algots bror Konrad Engström som figurerar i skogen.

Stråhatt

Bild 4

Man kan föreställa sig i bild 5 hur man porträtterade olika karaktärer i Hörneå, ca 1920. Herren till vänster i plommonstop är en ung flicka vid namn Naima Andersson (född Sjöstedt). Damen i mitten heter Algot Engström, med andra ord fotografen själv. Till vardags hade han mer ”normala” kläder. Mannen till höger i bild kan möjligen vara Algots syster Alma, med viss osäkerhet.

Hattar i Hörneå

Bild 5

Under vardagens slit hade man mer funktionella hattar. Bild 6 visar slåttern där man skyddade sig mot solljuset med praktiska brätten under 1910-talet.

Slåtterhattar

Bild 6

Keps var bra till vardags. Bild 7 kommer sig ur Magda och brodern Gustav Jonssons bildsamling och är markerad ”Gunnar”. Troligen rör det sig om Gunnar Olofsson i unga år på 1920-talet.

Gunnar

Bild 7

På vintern hade man gärna skinnmössor, ofta av toppig form och av olika pälsmaterial. På bild 8 ses bistra miner. Mannen till höger tros vara Viktor Bergström, men vem den allvarlige mannen till vänster är förblir okänt. Han är lite lik Algot Engströms bror Rickard.

Vinterhattar

Bild 8

Det ”toppiga” skinnmössemodet återkommer i bild 9, likväl en käck keps. Av intresse på många gamla kort noterar man även att husfasaden inte målades utan behölls trägrå.

Hattar i Hörneå

Bild 9

Framåt 1930 tycker man sig se nya händelser på hattfronten. Bild 10 visar snarast en influens av typ ”Kanada”, en hatt som den ridande polisen bar ”over there”. Den var extra toppig och med stort brätte. Just den hatt som ungdomen Ernst Lundström bär hade dock inte den kännetecknande ”bergstoppen” på kupolen utan var försiktigt tilltryckt som ”vanliga hattar”.

Ernst Lundström

Bild 10

Som ung på 1930-talet skulle man se propert gammal ut. De unga gossarna Harald Rehnmark till vänster och Runo Sjöstedt till höger, bar inte enbart fina hattar, utan hade även bambukäppar. Det senare var inte för att de behövde, utan för att se trendiga ut. 

Hattar 30-tal

Bild 11

Nästa bild 12 kommer sig åter ur Magda och brodern Gustav Jonssons bildsamling. Den tros ej vara tagen av Algot Engström utan av okänd fotograf. Till skillnad från Algot hade Magda ordningssinnet att skriva på kortens baksida, i detta fall anges; ”Mirjam Forsberg från din syster Valborg,  Järnäs midsommaren 1931”. Plommonstopet lever kvar till vänster i bild, men sedan är det uteslutande hattar av typ ”Al Capone”. Kepsen går inte heller av för hackor!

Järnäs midsommar 1931

Bild 12

I inledningen av denna bildserie rörde vi oss kring första världskriget. Serien avslutas runt andra världskriget med bild 13. Detta är en beskuren bild över tre unga damer som vunnit ett skidlopp. Flickan som syns i bild heter Judith Engström. I övrigt fokuseras på herrarna till vänster, varav en av dessa bär en hatt som har lite influenser av ”fjälljägarmössa”, eller ”finska vinterkriget”. Sådana hattar ses på diverser kort från denna tidsepok. Man kan även fundera på vad mannen till höger i bild spanar på, förmodligen skidornas bindningar.

Vinterhattar 40-tal

Bild 13

Denna sida, likt den om damers hattmode, förflyttar sig raskt till nutid. Åter får Leif Borch visa sin fina "vildmarks-hatt", buren vid midsommarfesten Mjösjön, 2008.

Herrhatt 2008

Bild 14

I övrigt, i fråga om hattmode, hänvisas till andra sidor på ”Becken-webben” där man kan se ett otal andra hattar, på både damer och herrar.

 

Gunnar Engström, 2009-02-22


Besökare

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.