Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Herrgården på Bruket brinner 1901 - del 10

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Herrgården på Bruket brinner 1901 - del 10

Artikelserien om "Bruket" fortsätter här med del 10 och en dramatik som uppmärksammades över landet, för 120 år sedan. Herrgården på Bruket brinner ned, och tre barn blir eldens rov. Vi får en inblick i detta utifrån nedan artikel i STOCKHOLMS-TIDNINGEN 1901. En kopia av denna artikel återfanns i en mapp som bybon 97-åriga Estrid Bohlin donerat till Redaktionen och undertecknad att forska i. Vi återkommer till denna mapp i kommande artiklar.

Artikelfyndet passar perfekt för den pågående serien om Bruket. Den gamla Herrgården lyser med sin frånvaro i foto-sammanhang, istället byggs en ny Förvaltarebostad upp, som sedermera flyttas till den andra sidan Hörneån. Om den senare byggnaden finns en del skrivet på Becken-Webben, inte minst en historia av Erik Hellström med koppling till självaste kompositören Wilhelm Peterson-Berger.

När detta skrivs passar artikeln från 1901 även perfekt inför den 5:e juli, till minnet av "Affären i Hörnefors", då Duncker stupade.

Vi återger artikeln från 1901, som är äldre än de 70 år som copyright sträcker sig. Vem som var artikelförfattare framgick inte. Texten är gammalsvensk, exakt såsom den var skriven.

Den hemska eldsvådan i Hörnefors
STOCKHOLMS-TIDNINGEN Tisdagen den 19 Februari 1901.

Som förut omtalats, nedbrann natten mot fredagen Hörnefors’ förvaltarboställe utanför Umeå. Två av förvaltaren Boströms barn och en barnjungfru innebrändes därvid.

Det var på en historisk plats, elden härjade, och en historisk byggnad lades i aska. Det var här som den 5:e juli 1809 den blodiga ”affären” vid Hörnefors utkämpades. På vänstra sidan om Hörneån låg herrgården i hvilken öfverste Sandels intog sin middag, då han öfverraskades af ryssarna under Kosatjovski och Karpenkoff. Och de var i ett rum i samma herrgård som den tappre Duncker, sårades i striden, utandades sin sista suck.

Herrgården, då en envånings byggnad, tillbyggdes sedermera och uppläts som boställe åt förvaltaren å Hörnefors. Det var en vacker tvåvåningsbyggnad, flankerad af två flyglar, af hvilka den ena var upplåten till kontorslokal. I neder våningen hade förvaltaren Boström salong, matsal, sängkammare och kök. En trappa upp lågo gästrum och barnkammare.

Kl. 12 på natten utbröt elden. Nattvakten, som vid tillfället befann sig vid brädgården, upptäckte eldskenet och skyndade att göra alarm.

Folk hade tillkommit och ansträngningarna gingo ut på att rädda de i barnkammaren varande. Därinne lågo nämligen en 16-årig barnjungfru, brorsdotter till förvaltaren och dotter till postiljonen Boström i Umeå, jämte två af barnen. En stege sattes upp till fönstret och en arbetare klättrade upp. Han slog in fönstret, men hindrades af röken att intränga i rummet. Han sträckte sig emellertid så långt in, att han nådde en säng på sidan om fönstret och fick tag i den yngre af barnen hvilket han tog ned. Det visade intet lifstecken. Trots alla ansträngningar kunde det icke återkallas till lifvet. Det var kväfdt av röken.

Det öfriga i rummet innevarande måste lämnas åt sitt öde, kväfda som de sannolikt voro af röken.

Inom kort hade byggnaden fallit i spillror.

Elden antages ha uppkommit i köket och genast spridit sig till den större förstugan, hvarigenom såväl ingången till rummet å nedre botten som trappuppgången blefvo antända.

Kontorsflygeln och uthusbyggnaden räddades.

Hörnefors äges af grosshandlaren Francke i Stockholm.    

Herrgården brinner Hörnefors

Bild 5. Detaljer 1891 vid Nedre Bruket, se del 9. Röd ring markerar dåvarande herrgård som brinner ned 1901. Ännu har inga bilder hittats på denna byggnad.

Förvaltarebostäderna Hörneå

Bild 2. Den nya Förvaltarebostaden som byggs upp (till höger). I bakgrunden ses de två kvarvarande flyglarna till den gamla Herrgården, som omnämns i artikeln från 1901. Dessa finns kvar än idag, medan Förvaltarebostaden är flyttad till södra/västra sidan av Hörneån.

Vykort Tyko Karlsson Hörnefors

Bild 3. Samma vita byggnad ses till vänster i bilden, den nya Förvaltarebostaden. Byggnaden i förgrunden tros vara den så kallade bryggstugan, se del 9. Tornet i bakgrunden tros tjäna syfte som vatten- och brandtorn, påpassligt efter att herrgården brann ned. Foto från ca 1920, se tidigare artiklar.

I nästa artikel del 11 jämförs Hörneåfors masugn med en från samtiden i Selet Norrbotten. Där finns dammen rekonstruerad av Länsstyrelsen Norrbotten.

Gunnar Engström, 2021-06-29

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se