Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hem i Hörneå i VK

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hem-i-Hörneå i VK-version

Tusse

Vi ska här bekanta oss med den mörka källaren, där mången råtta kan fångas. Detta säger Becken-Webbens skribent Tusse, en katt. Häromdagen bevakades en råtta i källarmörkret, men under många timmars stirrande kunde man inte undgå den tidning som husse sorterat för eldning i pannan. I Västerbottens-Kuriren från den 14 januari 2010 (människornas tideräkning) kunde man läsa om ”Vardagsvillan genom tiderna”. Jag, en simpel katt, måste poängtera att detta tema redan är känt från Becken-Webben. Den 9 januari inledde byasidan en artikelserie om Hem-i-Hörneå där arkitektur diskuteras, vill Tusse förklara. Men, det är ju extra roligt att länets stora tidning följer efter med en motsvarande artikel. Som katt har man ett sinne för framtidens nyheter, och ett intresse för råttor. De hus med källare är extra intressanta, och i övrigt kan sägas att länstidningen artikel om arkitektur likaså var intressant, avslutar Tusse.

Hem i Hörneå i VK

Bild 1. En intressant artikel i Västerbottens-Kuriren om Hem-i-Umeå, likt Hem-i-Hörneå.

2010-01-24 Tusse Lindholm Engström

 

Maila till redaktionen och berätta!

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se