Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hedvig Bergström

Släkthistoria

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Släkten Bergström - Artikel 8

Hedvig Bergström

- första världskriget och terrorister i Becken

I en tidigare artikel på Becken-Webben erbjöds musik. Det var Piteå spelmanslag som drog en vals, närmare bestämt en trudelutt som dåtidens spelman i Bäcken, inte näcken utan Spel-Erik, nedtecknat vid 1800-talets början. Ljudfiler har det problemet med sig att de tar stort digitalt utrymme på Becken-Webbens server. Trots detta ska vi här ge prov på ytterligare en ljudfil, om inte annat för dialektalt intresse.

Vi ska höra ett klipp ur en intervju med Hedvig Jonsson (född Bergström). Hon levde mellan åren 1905 och 1988. År 1973 var hennes son Hans Jonsson föreutseende med att spela in ett samtal tillsammans med modern, om det ena och det andra. CD:n med ljudfilen har skickats till Redaktionen av Gunborg Wikner (kusin till Hans och dotter till Anders Bergström, se nedan). Gunborg är tidigare känd på byanätet i olika sammanhang. Vi har klippt ut en liten del av denna intervju, ett samtal som handlar om tiden för första världskriget.

Vi ska förtydliga några detaljer i samtalet. Hedvig var dotter till Erik och Johanna Bergström. Om Erik Bergström finns att läsa på annat håll inom Becken-Webben. Hedvig var näst yngst i en skara av åtta barn. Den äldsta systern Hanna var född 1890. Som nummer tre och fyra i barnaskaran följde Anders och Rudolf, födda 1893 och 1895, och idag bortgångna 1984 och 1944. I Hedvigs berättelse gör dessa bröder militärtjänst i Boden. I samtalet dyker även systern Theresia upp, angående häst och dräng. Theresia var född 1899 och levde längst i syskonskaran, till 1998.

Hedvig Bergström

Bild 1. Hedvig Jonsson (född Bergström) ses till vänster i bild. Till höger ses Anna Söderholm (född Lundgren). Fotot är taget i salen hemma hos Erik och Johanna Bergström (föräldrar till Hedvig), närmare bestämt i "förmånshuset". Med förmånshus menas längan "vid sidan om", medan sonen (kanske sonen Anders Bergström) tagit över huset på gården. Årtal och fotograf är okänt, men att döma av damernas utseende torde det röra sig om 1920-tal.

Hedvig refererar till K8 i Boden, men specificerar samtidigt artilleriet. Rimligen avser Hedvig istället A8 i Boden. Frågan når oanat komplicerad nivå i kombination med att Hedvig dessutom berättar om det pågående första världskriget 1914-1918, medan A8 Boden startade 1920 för att läggas ned 2005. Det blir yttermera komplicerat då regementen bytt kod och flyttat runt. K8 utgjordes av Jämtlands hästjägarkår (1853-1892, Frösöläger, Östersund) och därefter som Norrlands dragonregemente (1893 Frösön, 1901 Umeå). Beteckningen A8 stämmer däremot in på det tidigare ”Boden-Karlsborgs artilleriregemente” verksamt under tiden 1901 till 1920, således med en filial i Boden. Rimligen var det där som bröderna Anders och Rudolf gjorde sin ”rekryt”, med fina uniformer och blanka knappar, under brinnande världskrig.

Det som är lite roligt i sammanhanget, angående Anders och Rudolf, är intervjuaren Hans Jonssons felsägning. Han tycks säga ”-var de terrorister … eller artillerister…”. Anders och Rudolf var långt ifrån terrorister, de var fredliga Becken-bor om än i Kronans tjänst. Ordet ”terrorist” är idag ett uttryck i vardagen, dessvärre. Möjligen tillhörde det vardagsspråket även vid början av 1970-talet, angående dåtidens liksom nutidens hetta i Mellanöstern. Dessutom fanns Baader-Meinhof-ligan. Mer närliggande i tiden och i Sverige var kanske ”Norrmalmstorgsdramat” med gisslantagande i slutet av augusti 1973, om nu inspelning skedde därefter vill säga!

Det må erkännas angående Hans "terrorister", och efter att ha lyssnat om och om igen på ljudfilen, att kanske avser han istället "kavallerister". Kavalleri stämmer in på bokstaven "K" i K8, med andra ord att även Hans blev brydd kring regementet. I så fall raseras hela historien om "terrorism", så vår tolkning får kvarstå för stunden!


Gunnar Engström, 2011-11-24

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se