Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hans Näslunds fortsatta dikter

Konst och Kultur i Hörneåfors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslunds fortsatta dikter under Kulturbyaåret 2014

Hans Näslunds dikter har fått stor uppskattning. Dessutom passar de in som hand i handsken under Umeås storhet som Kulturhuvudstad året som nu är. Becken by och samhället Hörnefors tar upp stafettpinnen av kultur, likt en stock på timmervältan som lyfts i kabelkranens vajer och blir till papper i en svunnen tids Fabrik. Det senare låter ju obegripligt, men associationsbanorna bli yviga utifrån de sista månaderna på Becken-Webben. Mycket har handlat om både fabrik och svunnen tid men allt i kulturens tecken - naturligtvis.

Vi kan glädja våra läsare med att det kommit ytterligare ett tjockt kuvert från Hans Näslund - med fler dikter. Inte bara dikter utan även med allehanda historisk information och med en handritad karta för området kring Hörnstens bro där Hans växte upp med början på 1930-talet. Här ger vi några inledande ord från Hans.

Hej,
Stort tack för att mina dikter blev så fint framförda på hemsidan, och att jag nu har fått fram dom ur byrålådan.

Min dotter Veronica som bor i Umeå hjälpte mig att göra ett dikthäfte med ett 50-tal dikter när hon läste på lärarhögskolan i Umeå år 2000. Jag skriver ej några nya dikter.

Hans Näslund, Hökerum, april 2014

Vi kommer portionera ut lite dikter under fortsättningen av Kulturbyaåret 2014. Hans skickade med ett antal vår- och sommardikter som vi kan fröjdas åt och vänta på då det blommar ut på hemsidan. Kanske finns fler läsare med poetiska styrkor. Skribenten måste dock åter göra sin sedvanliga annonsering så här på vårkanten - att skrivandet (av undertecknad) kommer minska på grund av tvingade göromål på gård och allehanda bisysslor.

Hans önskar uppdatera några enstaka ord i dikten om bion på Hamnskär. Läsare hänvisas att läsa den igen - via denna länk.


Gunnar Engström
2014-04-12

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se