Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hans Näslunds dikt 'Körsångaren - i Juletid' - dikt 11

Konst och Kultur i Hörneåfors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslunds dikt nr 11 - 'Körsångaren - i Juletid'

Julen närmar sig, och den 11:e december inkom ytterligare en dikt från Hans Näslund. Detta blir den 11:e dikten och vi hänvisar till en tidigare artikel där Hans presenteras.

Julkören på stranden

Bild 1. Nej, det gick inte så bra att hitta ett julmotiv med körsångare. Traditionen kring Hans dikter är att hitta någon passande bild från förr, i fotografen Algot Engströms arkiv. Denna bild får duga - med allt annat än jul. På sin höjd kan man tänka sig att ungdomarna sjöng på stranden - kanske 'jop hej di, hej da'. Förmodligen ser vi badplatsen i Ängersjö, den finns inte längre utan har ersatts av dagens E4 där vägen snuddar sjön. Förmodligen är det 1940-tal. Den unga flickan 3:a från vänster heter Gerda Davidsson (född Engström). Herren längst till höger, han med vida byxben, kanske heter Tage Forsgren. Vilka byxor - långt mer extravagant än dagens ytterligheter av mode!

Här är Hans dikt från den 11 december anno 2014.

Körsångaren

Han svävar på toner
mot melodisk höjd,
han står där i bruset
så lycklig och nöjd,
när stämmorna ljuder
i forte.

Nog sprucket i början
men nu ger han hals,
plösligt allt stämmer
inga svårigheter alls,
och i ritardandot
klingar hans pipa.

Hans Näslund

Med risk att förstöra vördnaden för julen, med dess evangelium och innebör - ger bild 1 associationer till glättig sång från gamla tiders ungdomar.

I naturen ut vi gå,
jopp hej di, jopp hej da!
Äventyr vi pröva på,
jop hej di, hej da
Utom stadens hank och stör,
tåga vi med glatt humör.

//Jop, hej di, hej di, hej da, jop hej di, jop, hej da. //

Ut i skogen går vår gång,
jop,hej di, jop hej da!
Under samma glada sång.
Jop hej di, hej da!
Vida mellan gran och tall,
höres denna solskenstrall.

//Jop hej di, hej di, hej da, jop hej, di hej da//

Gunnar Engström, 2014-12-20

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se