Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hans Näslunds dikt 23 – 'Åren som går'

Konst och Kultur i Hörneåfors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslunds dikt nr 23 – 'Åren som går'

Becken-Webbens distanspoet Hans Näslund skickade en ny dikt på nyårsdagen 2016, som nyårshälsning. Temat kan kort beskrivas som en existentiell reflektion om "tiden", eller som Hans själv beskrev sitt mail – ”så här i Nyårstider, en dikt om tankar kring tidens flykt”. Hans gav sin dikt namnet ”Så flyktigt våra dagar ilar”, men kortades ned på Becken-Webben till ”Åren som går”.

Så flyktigt våra dagar ilar

Så flyktigt våra dagar ilar
timmar tickar som minut,
vilka stunder skall vi räkna
när vi står vid vägens slut.

Blir det de stora
eller blott dom små,
de i stridens hetta
eller de i lugnets vrå.

Tiden är vår skugga
som vi tror oss ila fatt,
men ju fortare allt snurrar
ju kortare från dag till natt.

Hälsning  Hans Näslund.
Och Gott Nytt År.

Hans dikt är ju ganska tung. Nyårstid brukar ju annars framställas som glädje och pånyttfödelse. Men, ser man det åt andra hållet inses att ”åren går”, och ”vi med dem”. Idag då detta skrivs är den kalla vintern äntligen kommen, vilket känns ovanligt i modern meteorologi. En association går till Ulf Lundells låt från mitten av 1970-talet ”Snön faller – och vi med den”. Trots Lundells mörka dåtida text, och nutida mörk meteorologi, avslutas låten med att ”Snön faller – tills morgonen – då bli det ljust”. Precis så är det nu, utanför för ligger nattens 10 cm nysnö på vilken enstaka flingor landar mjukt.

Gustav Jonssons fotosamling

Bild 1. Ålder - här en bild ur framlidne bybon Gustav Jonssons arkiv. Vi ser en äldre man (okänt namn) som nog rimligen var född vid mitten av 1800-talet. Fotografen hette Bäckman, i närbelägna Nordmaling. Man kan spåra ordet ålder (engelskan "age") till flera betydelser. Vishet är en av dessa. I det gamla agrara samhället värderades ålder och kunnande, inte minst att inneha ordförandet på "tinget" (byastämman) med termen "byåldersman" (eller kvinna).

Gunnar Engström, 2016-01-04

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se