Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hans Näslunds dikt 22 – 'Doftvandring'

Konst och Kultur i Hörneåfors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslunds dikt nr 22 – 'Doftvandring'

Becken-Webbens distanspoet Hans Näslund hörde av sig med en ny dikt till Redaktionen 2015-12-11. Mailet hade rubrik ”När hunden skall rastas”, och möjligen kan dikten tillskrivas ”Hund Näslund”.

Doftvandring

Som hår
trädens grenar
skymmer min rymd.

Isande vakar vinden
över nattens stillhet.

På sin doftvandring
dolsk för världen
åter en gång,
människans bästa vän
sitt pensum
åt världen ger.

Hälsning  Hans Näslund

Till Hans dikter brukar en bild ur Algot Engströms arkiv adderas, Hörneås historiska fotograf. Nu var det oklart om dikten var en jul-dikt eller en hund-dikt. Vi visar istället en jul-hund.

Bild 1. Tomten heter Mindy, skenbart lik en hund, en tålig och klok sådan från mitten av 1980-talet. Till höger en whippet.

Gunnar Engström, 2015-12-12

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se