Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hans Näslunds dikt 17 – ’Skall den förloras?’

Konst och Kultur i Hörneåfors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslunds dikt nr 17 – ’Skall den förloras?’

Tema natur och kultur dyker ofta upp på Becken-Webben. I nyliga artiklar om vårens uppvaknande, inklusive om blommor och bin, där återkommer miljöfrågan med slutsatser om landsbygdens förtjänster i kontrast till urban betong. Denna artikel blev till då Becken-Webbens distanspoet Hans Näslund skickade in en ny dikt till Redaktionen. Den heter ”Skall den förloras?" och handlar om ”miljöhotet”, en mindre vanlig genre inom diktkonsten. Skribenten hakar på med lite tankar för dagen.

Dagens miljöproblem kan i mångt och mycket likställas med ”överkonsumtion” och ”flykt från naturen”. I det avseendet ligger det nära till hands att söka orsakerna i den urbana livsstilen med lång väg till, eller helt förlorad kontakt med det naturnära. Att kapsla in sig i storstaden hjälper till att förtränga miljöskadorna, ett tag till. Ett boende på landsbygd ger närmare kontakt med djur och natur som man delar miljökonsekvenserna med. Övertydligt budskap, men även landsbygden har sina problem, om än små (Becken-Webben är helt opartisk i frågan).

För någon dag sedan (2015-04-29) besökte Skribent och Redaktör en informationskväll anordnad av Norra Skogsägarna om miljökonsekvenser. Där i Vännäsby föreläste Professor Tomas Lundmark vid SLU, mycket intressant om skogens skyddande effekt mot koldioxid och uppvärmning. Tvärt emot åsikten hos mången "urban miljötillskyndare" är det ett aktivt skogsbruk som ger effekt mot miljöhoten, att binda koldioxid i trä som byggs till hus och annat bestående. Att förorda skog att växa upp och självdö i en allt ökande areal av naturreservat är långsiktigt kontraproduktivt, förstås av Tomas Lundmark och är fullt begripligt. Ruttnande trä frisätter koldioxid tillbaka till atmosfären.

Den andra attraktionen i Vännäsby var meteorologen Madeleine Westin vid TV4 som berättade om väderkonsekvenser av global uppvärmning. Madeleine förtydligar det allvarliga, och det är hon inte ensam om. På nätet kan man läsa hur mycket som helst. Som urval refererar vi till en beskrivning på wikipedia. Den nätartikeln borde vara en riktig ”kioskvältare”, men istället råder det torka på området, ungefär lika osannolikt som att någon idag läser ”Bombi Bitt och jag” (en roman som skribenten aldrig läst men sett filmerna som ung, ganska tråkiga i svart-vitt).

 Intressanta detaljer som Madeleine Westin berättade om är:
- Varmare, med längre växtsäsong i norr men öken i söder
- Regnigare höst-vinter-vår men soligare sommar
- Mindre snö och avsaknad eller kortare period med tjäle
- Blåsigare, med utökad tid på året för olika stormar
- Uppvärmda hav och smältande is ger högre vattenstånd i söder
- Högre vattennivå beror främst av havsvattnets värmeexpansion
- Oförändrad vattennivå i norr där vattenhöjningen motverkas av fortsatt landhöjning

Dessa händelser kan ju uppfattas som aningen negativa. Men, det framgår också att livet i norr och inte minst i Norrland har fördel. 'La Renaissance Nordic' - som en tragedi regisserad av den 'globala mänsklighetens konsumtion'. Om prognosen stämmer, den som meteorologen Madeleine Westin och andra ger uttryck för så kommer stora delar av vår glob att bli otrevlig mark för både människor, djur och flertalet växter. Stora städer i söder läggs under vatten - inom några få generationer.

Gunnar Engström, 2015-05-02

Dystert värre! Som plåster på såren muntras vi nu istället upp av Hans Näslunds dikt! Hans skriver att ”sänder här en dikt om tankar kring vårt miljöhot”.

banner gul

Skall den förloras?

Skall den förloras
för oss,
den värld vi vet,
i vår iver
att förändra,
skapa
utveckla
förstöra
överleva
leva
frossa
nyfikenhet.

Nej?

Stanna upp
och se
det under
som vi har
omkring oss.

Frukten av
någonting
ofattbart.

Hälsning  Hans Näslund.

Algot fotar barn 1910-talet

Bild 1. En bild ur fotografen Algot Engströms arkiv, att döma av formatet är det 1910/20-tal, förmodligen några barn i Becken by. Dessa hade ett nytt världskrig att möta strax efter det krig som just avslutats. Någon oro för klimatet var det nog inte, och en framtid som skidlöpare var inte helt osannolik.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se