Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hans Näslund och 40-talets Hörnefors Cowboys

Hörneforsbor berättar

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslund och 40-talets Hörnefors Cowboys

Hans Näslund från Hökerum har mycket att berätta om Hörnefors, med hänvisning till i några närliggande artiklar på Becken-Webben. Här återkommer Hans med en berättelse om sommarjobb på 1940-talet. Detta jobb är lite mer udda än vad man först tänker sig. Detta om sommarjobb har berörts tidigare, och inte minst och inledningsvis av Rune Öström från Håknäs, där Rune berättade om sommarjobb på Sulfitfabriken på 1950-talet.

Gunnar Engström, 2017-03-09

Så här skrev Hans i ett mail till Redaktionen 8:e mars 2017:

I 40-talets Hörnefors, så fanns det många små jordbruk . Man hade 2-3 eller 4 kor, samtidigt som mannen arbetade på fabriken. Hela familjen hjälpte till med allt som skulle göras på gården. De jordbruk som låg på den östra sidan av Hörneån, hade gått samman och lejt några skollediga ungdomar att hämta var och ens kor tidigt på morgonen, och driva iväg dom endera till Gråbolandet, eller över en bro nere vid kanalmynningen till Skaten, under hela sommaren. Där gick korna och betade hela dagen, för att spara på vinterfodret som förstås alltid var knappt. Ersättningen var, ryktades det om, 100 kr för var och en, för en sommar.

Någon gång under mitten av 40-talet så tog tre av våra kompisar på sig det här uppdraget, under en sommar. Det var Svante Delin, född 30, Gunnar Eriksson och Bernt Karlsson födda 32. Svante och Gunnar var våra ledare som hade förslag om vad vi skulle göra inom gänget. Svante var teknisk och kreativ. Gunnar var orädd och djärv. Vänskapen mellan Svante och Gunnar gick i vågor. Blev dom ovänner, så delade gänget på sig, några gick med Svante, och några gick med Gunnar, tills det blev stor återförening igen.

Bland våra jämnåriga skolkamrater som var med ibland, fanns den blivande politikern och EU kommissionären Anita Gradin, och artisten sångaren skådespelaren Bert- Åke Varg.

Den här sommaren när Svante, Gunnar och Bernt hade tagit det här jobbet med korna, så var vi andra i gänget med dom när det passade, och inte regnade. Det byggdes kojor av drivved, man badade och metade men framför allt, vi använde korna som riddjur. Vi vågade inte visa någon vuxen att vi gjorde det. När man skulle rida så smög man sig försiktigt på sidan av kon, hoppade snabbt med ena benet över ryggen och upp, sedan bar det iväg över stock och sten, för det mesta så åkte vi av ganska snabbt, men kunde man hålla sig kvar en stund så lugnade kon ner sig, och man kunde fortsätta att rida. Vi vägde bara ca 30 kg på den tiden, så man få hoppas att dom stackars korna inte tog någon skada.

Vägen hem på kvällen gick på nuvarande Skatenvägen, som då var en skogklädd ås, och vidare på Erikssongatan. Den var på den tiden en sandväg, full med hjulspår och kospillning. Vid fiskare Karlssons var det så mycket sand, så man fick kliva av cykeln om man cyklade. Där låg också en stor vedgård där veden mellanlagrades innan den kördes ut i samhället. Varma sommarkvällar uppstod ett stort dammoln, där vi drog fram, och en säregen musik av alla skällor som varje ko hade om halsen.

De sista kor som lämnades var hos Fredrik Nordahl, som bodde nästan ända uppe vid Hörnabacken. Det var ett vaktande hela dagarna när man passade korna. Det hände när vi var på Gråbolandet, att det kom någon och berättade att några kor var nere i samhället. Då blev det bråttom att hämta tillbaka dom. När det regnade hade man inte något annat regnskydd än de kojor som man lyckats med att bygga. Här slutar min berättelse om sommarjobb på 40 talet.

Hälsningar  Hans Näslund, 2017-03-08

Ko i Hörnefors

Bild 1. Ett passande foto av Algot Engström, kanske 1920-tal. Det kan vara en tjur snarare än en ko, men i bakgrunden noteras att vi befinner oss i kustlandet med vatten och något skär utanför.

Cowboys i Hörneå

Bild 2. Här har Algot Engström lycktas fånga en pistolduell i Hörneå by, troligen tidigt 1920-tal. Detta med ungdomsgäng och i detta fall inte bara kor utan även skjutvapen fanns i Hörneå, visar det sig, apropå dagens samhälleliga händelser.

Hörneå cowboys

Bild 3. På en saloon i Hörneå, tidigt 1920-tal. Foto Algot Engström.

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se