Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hans Näslund minns kanalgrävningen i Hörnefors

Konst och Kultur i Hörneåfors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslund minns kanalgrävningen i Hörnefors

I en nylig artikel på Becken-Webben användes ordet ”interaktiv”. Det är just det som är den nya tidens konst, hur digital kommunikation skapar ringar på vattnet. Redaktionen har många interaktiva läsare som bidrar till nätsidans innehåll. Här ska vi knyta kontakt med Hans Näslund. Hans bor inte i vare sig Becken by, i Hörnefors, eller ens i Umeå stad - han bor i Hökerum. Hökerum ligger i närheten av Ulricehamn i Västergötland. Hans hörde av sig per telefon och per post. Dagens artikel är ett resultat av det brev som hämtades upp i lådan häromdagen.

Hans är född i Hörnefors vid början av 1930-talet. Fader Näslund hette Gottfrid berättade Hans häromdagen. På 1950-talet flyttade Hans till Ulricehamn. Där i närheten finns ytterligare en läsare av Becken-Webben – Lars Abrahamsson, även han med Hörneforsförflutet. Det var Lars som förde upp frågan om kanalen i Hörnefors, om varför och hur den grävdes. Skribenten summerade detta i en artikel för några månader sedan. Där efterlystes information och bilder om bygget. Hans Näslunds bidrag till denna kanalforskning resulterade i en blyertsteckning som visar Hans eget minne av kanalen och hur den kom till (se bild 1).

Hans Näslund teckning

Bild 1. Kanalgrävningen i Hörnefors, ritat av Hans Näslund.

Hans skickade med lite ord till sin teckning:

Hej,
Jag sänder här en teckning som jag gjort efter en minnesbild jag har haft genom åren. Det var min mor Elsa Näslund som tog mig med till kanalbygget i Hörnefors. Det måste ha varit någon gång runt 1938 eller 1939. Jag var 5 eller 6 år gammal. Jag minns att grävmaskinen var grön och att den man som körde det lilla loket till vagnarna raskt hoppade på och av.
Hälsningar Hans, Hökerum 2014-03-20

Hans berättar om lok och vagnar, och med det menas det så kallade Decauvillespår som fraktade bort grävmassorna. I Hans fina teckning noterar man hur sparsam vegetationen var då vid slutet av 1930-talet. Idag kännetecknas området av höga träd, men då var det rent.

Gunnar Engström, 2014-03-21

 

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se