Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 6

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 1

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 2

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 3

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 4

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 5

Gammalt skrot

Kultur och sport i Hörneåfors

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 6

Berättelsen om handlare Axel Edlunds Beckmann automobil fortsätter med bil- och rally-historia, från 1910-talets Tyskland och Sverige. Handlare Edlund körde nog inte rally, men istället ska vi visa några bilder som Christian Börner i Tyskland skickat till Redaktionen. Bakgrund kan läsas i artikel 1 i serien. Där berättar Christian i ett brev till Redaktionen hur historien om Edlunds Beckmann rullas upp. En bil som förhoppningsvis fortsätter att rulla efter att Rune Aschim i Oslo får Hörneforsbilen i körbart skicka, om det senare kan man läsa i Del 5.

I fortsatt mail-växling med Christian inkluderar han även några bilder. Christian berättar om den artikel han skrivit på Wikipedia om sina förfäders bilfabrik. Artikeln finns enbart skriven på tyska. Vi tar oss här friheten att översätta delar av denna text, i de delar som hör till de bilder Christian skickat. Christian har givit Redaktionen ”copyright” att visa bilderna. Så här skrev Christian i sitt mail.

Hello Gunnar,
I am amazed and pleased that you spontaneously want to fulfill my request, if anyone knows anything about the old car from the production of my great-grandfather. I hope your big effort - four articles!! - is not in vain.

If you want to know something more about the former company Otto Beckmann, you can have a look to the Wikipedia article written by me, which unfortunately exists only in German language. But maybe you can also use Google translator here. The article is not up to date. When the Beckmann of 1911 will be completely reconstructed (I hope in 2019), I will correct and complete the text.

I thank you very much with a photo from the year 1903, on which the 3 children of my great-grandfather can be seen: In the middle is my grandmother Erna Beckmann. Maybe I'll give you a little pleasure with that.

Best regards // Christian Börner

Bild 1. Fotot från 1903 som Christian berättar om i sitt mail. I bilden ses tre syskonen, varav flickan i mitten är Christians farmor Erna Beckmann. I ett annat mail berättar Christian mer om bilden, att brodern till vänster heter Otto (junior) och till höger sitter syster Ilse. Syster Ilse återkommer på bild 4 längre ned i denna artikel, bakom ratten på en modernare bil från 1920-talet. 

Vi fyller på med lite information från artikeln på Wikipedia. Otto Beckmann & Co, var en fabrik i staden Breslau mellan åren 1882 och 1926. Inledningsvis tillverkades cyklar, och senare bilar. Idag ligger staden i sydvästra Polen, i området Schlesien, och staden heter idag Wroclaw. Företaget köptes upp 1927 av Adam Opel, ett känt bilmärke idag.

Grundaren Otto Beckmann (1841-1889) gav rörelsen namnet Schlesiska Velociped Fabriken. Efter hans bortgång övertogs ledningen av den äldste sonen Paul Beckmann (1866-1914), se bild 2.

Bild 2. Christian berättar om detta foto från år 1906 och med Paul Beckmann bakom ratten (ägaren av fabriken) att han deltog i långdistans-rally genom Tyskland. Rallyt hette “Herkomer-Konkurrenz”. Skribenten kan lägga till att detta rally verkar leva kvar än idag, se länk. I korta ordalag kan man läsa att Herkomer Rally inleddes 1905, av Hubert von Herkomer i syfte att testa förmåga och tillförlitlighet hos motorfordon. År 1905 var rallyt 937 km långt, och både startade och slutade i Munchen.

Paul Beckmann började tidigt - på 1890-talet - precis som många andra cykeltillverkare att experimentera med motorfordon. Produktionen övergick från 2-hjuliga till 4-hjuliga fordon. År 1898 lanserades den första Voiturette som baserades på en fransk encylindrig motor. Detta är i motorhistoriens yngsta år och Paul Beckmann kan räknas som en av pionjärerna. Företaget bytte namn till Otto Beckmann & Co.

Beckmann tillverkade en mängd olika modeller; voiturette, tonneaus, phateon, limousiner, kupéer, droskor, leveransbilar och sportbilar. Beckmann var känd för hög kvalitet och tillförlitlighet och fick ett mycket bra rykte. De första motorerna gjordes av Société Buchet , Ateliers de Construction Mécanique l'Aster, Mutel och De Dion-Bouton. Beckman och Co fortsätter att producera dessa motorer på licens för att slutligen utveckla och tillverka egna motorer. 

Beckmann-bilar betraktades som särskilt bra för backtävling. Den 3-växlad växellådan av egen tillverkning fick berömd i fackpressen. I viss mån kan Paul Beckmann även ses som uppfinnare av säkerhetsbältet, eftersom han redan vid sekelskiftet försåg sin egen voiturette med läderremmar med vilka han spände fast sina tre barn.

Bild 3. Denna bild är från 1907, fotad i Sverige. Christian skriver; May I ask you another question? In 1907 and 1908 "Swedish winter rallyes" Göteborg - Stockholm took place, in which Beckmann cars had participated. Is there any specific information on Swedish websites or Wikipedia about these winter rallies available? Can you perhaps give me a contact? En fråga från Christian. Möjligen kan en kontakt med Kungliga Automobilklubben (KAK) ge svar. KAK var en förening som engagerade sig i dåtidens biltävlingar – tror skribenten. Om läsare till denna artikel har andra förslag till Christian, skicka ett mail till Redaktionen så vidarebefordras detta till Christian.

Paul Beckmann var själv aktiv som tävlingsförare (bild 2). I en tävlingar mellan Breslau - Wien 1902, tog Beckmannbilar de tre första placeringarna. Liknande meriter ses i pålitlighetstävling Breslau - Frankfurt 1904, etc.

Paul Beckmann dog 1914 vid 48 års ålder, just då första världskriget inleddes. Inget av hans tre barn Otto, Erna eller Ilse var i sådan ålder att de kunde ta över verksamheten. Företaget drevs i en övergångsfas under första världskrigetav av en förvaltaradministration för att sedan tas över av sonen Otto Beckmann (1894-1963). Efter första världskriget var produktionen och modellprogrammet reducerat. På grund av svåra ekonomiska tider upphörde produktionen av egna fordon 1926. Många andra biltillverkare delade detta öde.

Bild 4. Christian återkommer i mail och berättar om sin farmor Ernas syster Ilse. Vi översätter och anpassar texten; Ilse Beckman deltog i olika biltävlingar, på 1920 talet och i början av 30-talet. Hon körde familjens egen Beckmann automobil. Detta foto är från 1925.

Otto Beckmann & Co och dess 150 anställda togs år 1927 över av Adam Opel AGs. Opel inrätta sin schlesiska försäljning och servicestation i Beckmanns lokaler. I detta fungerade Otto Beckmann som verkställande direktör, fram till andra världskriget slut. Schlesien och därmed staden Breslau kom 1945 under polsk administration. På platsen för den gamla Beckmann-fabriken hittas idag magasinsbyggnader.

Här slutar berättelsen om Otto Beckmann & Co, en intressant återblick i bilindustrins tidiga år, på kontinenten.

Gunnar Engström, 2018-12-17

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se