Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 4

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 1

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 2

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 3

Gammalt skrot

Kultur och sport i Hörneåfors

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 4

I del 4 av artikelserien om Handlare Axel Edlunds automobil ska vi se söka information om herr Edlund själv. Det blir mer text och färre bilder. För bakgrund hänvisas till den inledande artikeln med brevet från Christian Börner i Tyskland.

Det finns inslag av så kallad släktforskning i denna undersökning. Idag är detta betydligt lättare än vid slutet av förra årtusendet (1900-talet) innan register hade digitaliserats. Ännu längre tillbaka var det nog återigen lättare, för många familjer hade en så kallad ”Familje-Bibel” eller motsvarande där släktträdet växte på höjden. Flertalet bodde kvar i samma by eller samhälle och alla visste vem som var släkt med vem. Idag verkar ”släktforskning” ha blivit populärt igen, från att ha varit en dammig hobby i diverse kyrkböcker med husförhörslängder.

Algot Engströms foton

Bild 1. Ytterligare en bil hittades bland Algot Engströms bilder, en bil i litet format. Här är bilden och bilen förstorad till bristningsgräns. Algot fotade fort innan den fula bilen kom närmare och förstörde det konstnärliga i bilden. Förmodligen sent 1920-tal.

I automobilens registerhandlingar läser man att Axel Edlund var bosatt i Robertsfors vid tillfället då han köpte sin Beckmann. Eftersom det inte fanns någon tidigare dokumenterad ägare av fordonet i registret ligger det nära tillhands att Edlund var dess förste ägare. Kanske var det även han som importerade automobilen från Tyskland. Automobilen var då begagnad, nästan 10 år gammal, vilket man räknar ut från registreringstillfället 1920-12-22 och de uppgifter som Christian Börner givit oss. Redan för 100 år sedan tycks import av begagnade bilar ha varit en företeelse.

På Becken-webben ska vi inte bli för personliga, och vi håller oss långt tillbaka i tiden. Rent översiktligt kan sägas att det finns fler än ett släktträd ”Edlund” i trakten, vid slutet av 1800-talet. Vår ”egen” Axel Edlund kan ha varit en herre som slutade sina dagar på Hörnefors Kyrkogård 1956. Således, denna artikel bekräftar inget utan ska ses som ”alternativ fakta” kring en automobil. Men, förhoppningsvis berättas om den ”rätte” Axel Edlund.

Hörnefors Fabrik

Bild 2. Ett vykort, vars identitet beskrivs i kommande bilder. Vykortet visar Hörnefors Fabrik och dess kontor i förgrunden. Detta är möjligen vid tiden för Axel Edlunds automobilägande, vid början av 1920-talet . Bilen är mikroskopisk och blir suddig i denna förstoring. Det kan vara Frans Kempe eller Carl Kempes bil, eller Axel Edlund som är på besök vid huvudkontoret.

Vi börjar på nätsidan Gravar.se och söker efter herr Axel Edlund. Där dyker en person upp med namnet Erik Axel Edlund, född 1873-05-29 och död 1956-10-28. Han ligger begravd med sin fru Hulda Tulia Edlund född 1872-07-16 och död 1949-06-25. Dessutom finns två döttrar begravda, Elvy Maria Edlund och Estrid Elisabet Edlund båda födda strax efter år 1900.

Vykort Hörnefors Fabrik

Bild 3. Vykortet i bild 2 hade en informationsruta. Fabriker var uppenbara turistattraktioner, långt in på 1900-talet.

Söker man vidare på den amerikanska sidan ”www.geni.com” hittas ännu mer. Där föreslås att man ska “Share your family tree and photos with the people you know and love” – översatt - dela ditt familjeträd och foton med människor du känner och tycker om”. Där finner man samme herr Erik Axel Edlund, född 1873-05-19 (istället för 1873-05-29), i Gideå och död i Hörnefors 1956-10-28. Maka var samma Hulda Tulia Gidlund. Erik Axel var fader till - Erik Harald Edlund; Elvi Maria Edlund; Estrid Elisabet Edlund; Elna Edlund; Harry Edlund och 1 annan. Vem den sista ”1 annan” var framgår inte.  Söker man på barnen och var dessa föddes ser man hur paret Erik Axel och Hulda Tulia flyttat från Gideå. År 1908 föddes sonen Harry Edlund i Nätra.

Fotograf Wångström

Bild 4. Fotografen av vykortet i bild 2, varav vi bara ser entrén till Fabrikens kontor, fotades av den kände Wångström, och vykortet trycktes av Svenska Turistföreningen, STF.

Söker man på fru Hulda Tulia framkommer att hon var dotter till Jonas Larsson Gidlund och Maria Lovisa Gidlund. Hon var syster till Elisabeth Kristina Gidlund; Mariana Lovisa Gidlund; Niklas Abraham Gidlund; Marana Lovisa Gidlund och Sara Maria Molander. Fru Hulda Tulia Gidlund kallades även Hedda.

I husförhörslängder figurerar Erik Axel Edlund i böckerna mellan 1913 – 1917. Att han försvinner efter år 1917 passar bra i den fortsatta berättelsen om Handlare Edlund.

Boken Hörnefors Historia kan gå till historien som en av de mest tröttsamma böckerna man bläddrat i, men samtidigt en av de mest detaljrika. Boken skrevs 1964, på initiativ av dåtidens Mo och Domsjö AB, utgiven av Hörnefors Kommunalfullmäktige och finns beskriven på annat håll inom Becken-Webben. Under kapitlet ”Den Nya Kommunen” kan man läsa om ”föreståndaren för Hörneforsarbetarnas handelsbolag, Axel Edlund”. Under kapitlet ”Krig och Kris” kan man läsa om första världskrigets nödår, och där hade Axel Edlund ytterligare förordnanden;

”Dock föll det sig naturligt att utse fattigvårdsstyrelsens ordförande, handelsföreståndaren Axel Edlund, Hörnefors, till ordförande i kommissionen, då denne var väl förtrogen med de tänkbara hjälpbehoven. Hans krafter togs i hög grad i anspråk för krisens avhjälpande….

Axel Edlund kunde i september konstatera följderna av detta beslut på högsta nivå. Hörneforsarbetarnas handelbolags rörelse, som han ju förestod, hade då gått ned med hälften och han hade fulla händer med att försöka annullera tidigare order på kryddor, ljus och annat, som i det bistra läget ej kunde betraktas som nödvändighetsvaror…..

I februari 1916 avlöstes Hörnefors livsmedelskommission av en livsmedelsnämnd med vidgade befogenheter. Ledningen av dess omfattande inköp av olika varor, sill, fläsk, potatis, ägg, jordnötter, socker, kaffe för att endast nämna några, anförtroddes åt nya krafter, emedan Axel Edlund avflyttat från orten.”

Man kan fundera på hur det gick för Axel Edlund med hans överskott av kryddor i butikshyllorna. Kanske gick verksamheten över styr, och Axel sökte sig iväg av den anledningen, för att sedermera återkomma till Hörnefors med en automobil och med flaggan i topp.

Bilregistrets berättade att Axel Edlund bodde i Robertsfors 1920 då han blev ägare till Beckmann automobilen. Söker man på namn och ort får man napp hos Västerbottens Museum Ett gammalt foto i arkiven (bild), har en text som berättar om grosshandlare G. W. Anderssons affärshus, i Robertsfors. Vi återger texten, och stryker under meningen där Axel Edlund nämns.

”Bilden visar grosshandlare G. W. Anderssons affärshus som då var fem år gammal. Gewe, som han allmänt kallades, drev lanthandel i Brobacken, Överklinten, och ägde det stora skogshemmanet Matsneke. Det sålde han till Robertsfors bruk, och fick i den vevan överta brukshandeln i Robertsfors, som då fanns i den gula byggna den mitt emot brukskontoret. Gewe fick tomt av bruket och byggde nytt affärshus, flyttade över brukshandeln verksamhet och tog kunderna med sig. Tidigare hade bruksarbetarna lön in natura som de tog ut på brukshandeln. Men många tog mer varor än vad lönen motsvarade och stod alltså i ständig skuld. När S M Kempe blev ägare till bruket infördes kontantlön och brukshandeln avvecklades. G. W. Andersson drev affärsrörelsen till 1918 då Johan Säfström tog vid en kortare tid. Han efterräddes av Axel Edlund som 1921 överlät rörelsen till Lindqvist & Nordlund. Året därpå bildades Lindqvist & co och efter E. Lindqvist övertog sonen Bertil, som drev affären till 1974. Det gamla affärshuset är också mest känt som Lindqvist boa. I vinkeln bakom affärens magasinsbyggnad skymtar ett tak med en rykande skorsten. Där hade bagare Blomberg sin brödbutik. Över Rickleån går Norrbron, en träbro för gångarna, som revs i slutet av 20-talet och ersattes av en flottbro. Nuvarande hängbron byggdes i början på 30-talet. På andra sidan ån ses bostadsbyggelsen på gamla bruksplatsen. I bildens högra kant skymtar Norrgården eller Gammskola. Längst bort mot Slyet syns Lappmarken med två bostadshus, moraladan och kornhässjan efter vägen till hergårdsfäboda. Det ena bostadshuset är fortfarande kvar, medan det andra ödelades av en brand 1929. Sedan den här bilden togs har många hus kommit till mellan Lindqvist boa och Storgatan. Exempelvis före detta Edvin Persson före detta Odeonbiografen och före detta Anders Burens affärshus där bland annat många bruksar stötte samman i Hildur Byströms populärkaféhörna.”

Här dyker således Axel Edlund upp som handlare i Robertsfors, från ca 1918 till 1921. Edlund köpte sin Beckmann automobil den 22:a december 1920, och med bilregistrets uppgifter kan Edlund spåras tillbaka till Hörnefors, med en adressändring som gjordes i registret den 26:e januari 1923.

Robertsfors, bild i arkiv hos Västerbottens Museum

Bild 5. Den bild som finns i arkiv vid Västerbottens Museum. Bildtexten kan läsas ovan. I centrum av bilden är lanthandeln som Axel Edlund drev vid slutet av 1910-talet. Referens: Tryck på denna länk för att komma till Västerbottens Museum.

Herr Edlund ägde inte automobil så länge utan sålde den till Johan Norberg i Örnsköldsvik, den 25:e oktober 1924. Denna Johan Norberg kan vara en ingift släkting till Axel Edlund. Det fanns nämligen en Erik Edlund från Örträsk (f1864-d1951) vars son Gustaf Edvind Edlund flyttade till Hörnefors 1924 och därefter till Örnsköldsvik några år senare. Gustaf Edvind var gift med en Hanna Elisabet Edlund Norberg. Namnet Norberg kan innebära att bilen köptes av en svåger till Gustaf Edvind och bror till Hanna Elisabeth, möjligen?

Vi slutar sökandet där. Om vi nu har spårat fram den rätte Axel Edlund, som ägare till Beckmann automobilen, lär den förre vara begravd på Hörnefors Kyrkogård och den senare på någon plats i Örnsköldsvik. Med lite tur finns det mer information om dem båda, hos Becken-Webbens läsare.

Gunnar Engström, 2018-11-22

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se