Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 3

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 1

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 2

Gammalt skrot

Kultur och sport i Hörneåfors

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 3

I denna del 3 av artikelserien om Handlare Axel Edlunds automobil ska vi se vad som skrevs i dåtidens bilregister. Det var allt annat än digitala register, istället handskrivning register och ingen skrivmaskin. Dessutom kan vi bevittna en uppgradering av bilregistret från det "gamla" till det "nya" registret vid 1920-talets första hälft. För bakgrund till dessa artiklar hänvisas till den inledande delen med brevet från Christian Börner i Pinneberg Tyskland.

Beckmann

Bild 1. Personautomobil Beckmann 1450 kg bensinmotor om 18-45 hkr. (motorns cylinderantal 4, cylinderdimension 110x135 m.m.) 6 personer. I vänstermarginalen anges 22 december 1920.

Beckmann

Bild 2. Ägarens namn, yrke och hemvist; Edlund Axel Grosshandlare Robertsfors, den 22 december 1920.

Beckmann

Bild 3. Detaljer ur det gamla registret, se artikeltext.

I bild 3 berättas att; "Grosshandlare Axel Edlunds adress är numera Hörnefors Hörneå". Denna rad har datum 26 januari 1923. Datumet 1923-01-26 är fyra dagar innan Skribentens far Lennart Engström föddes i Hörneå, Becken by. Lennart föddes på den gård där denna artikel skrivs nästan 100 år senare.

Exakt var Axel Edlund bodde är inte känt, för stunden i alla fall. Bilen stod nog parkerad i de centrala delarna av "Hörnefors" eller på "Bruket". För läsare som inte läst alla artiklar på Becken-Webben kan berättas att Hörnefors är ett sentida samhälle jämfört med de två byar som tillsammans hade samlingsnamnet "Hörneå", dvs byarna "Beck” och ”Hörne". Ett järnbruk byggdes vid slutet av 1700-talet vid forsen inte långt från "Hörne", vilket gav namnet "Hörnefors" och i dagligt tal "Bruket". Ca 100 år senare, vid 1900-talets början anläggs Hörnefors Sulfitfabrik vid den gamla hamnplatsen på "Hamnskär" ca 3 km söderut. Fabriken lades ned 1982 men då och nu brukar detta område kallas "Fabriken". Dagens Hörnefors skapades då Fabriken anlades och gradvis expanderade. Dagens Hörnefors kan sägas vara området mellan Bruket och Fabriken (Hamnskär) på båda sidor av ån Hörneå. Möjligen kan man prata om ett "Hörnefors centrum" omkring den nutida "rondellen", inte långt från "Rosornas Kyrka", Skola och det idag nedlagda "Hörnefors Kommunhus". Kanske var det i dessa trakter som Beckmann automobilen stod parkerad?

För att återgå till bild 3. I dess nedre halva kan läsas att; Hörnefors nya Handelsaktiebolag Hörnefors har anmält att äganderätten till automobilen och namn har övergått till .. ??" Sista raderna är otydliga, men i den fortsatta historien (nedan) förstås att det senare avser Hörnefors Nya Handelsaktiebolag som Grosshandlare Axel Edlunds själv driver. Uppgiften är daterad till den 22 februari 1923.

Beckmann

Bild 4. Den 28 mars 1924 berättas att; "Överförd till nya registret, avd A, under samma nummer. Avföres nr registret."

Beckmann

Bild 5. Det nya registret, en del av tabellhuvudet.

Det nya registret från 1924 är lite mer strukturerat än det gamla. Här kan utläsas i tabellhuvudet (bild 5) att bilen var en "Beckmann", avsedd för 6 personer, drivmedel bensin, antal hkr 18-45, cylindrar 4, dimension 110x135, längd 450, bredd 174, däcken bestod av "luftringar". Utanför bild kan läsas att; skattevikten var 1460 kg (mot tidigare 1450 kg), tjänstevikt 1550 kg och största hjultryck 556 kg. Således var bilen ganska tung.

Beckmann

Bild 6. Information i det nya registret, se artikeltexten.

Den första uppgiften i det "nya registret" var att överföra information från det gamla dito. Året är 1924 och troligen kan datumet 17/3 utläsas. Detta är i så fall någon vecka tidigare innan bilen slutligen avförs ur det gamla registret (se bild 4). Nästa kolumn (kolumn 3 i bild 6) efterfrågar; "Ärarens namn, yrke, hemvist och postadress". Här anges "Hörnefors, Nya Handels-ab, Hörnefors, Hörneå". Därefter till höger efterfrågas "Automobilens hemort", som är "Hörnefors". Nästa kolumn till höger berör detaljer som; "Efterbesiktning" eller "ägarbyten". På denna rad informeras att "automobilen förut inregistrerad under samma nummer i gamla registret". Till höger därom ses flera kolumner under rubriken "Automobilskatt", varav de två första visas i bild 6. Skatteåret är fram till 1925 och kostar hela 120 kr.

Vi utelämnar några detaljer i registret, och däribland berättas att "automobilen har efterbesiktats den 19 maj 1924. Detta införs 21 maj. Med andra ord tar det några dagar innan information bokförs i registret. Genom att efterforska kalender för 1924 kommer man fram till att dessa datum var en måndag respektive en onsdag. Uttrycket ”efterbesiktas” låter idag som en ”ombesiktning”, men så var det nog inte. Man kan jämföra ordet ”efterhöra” som låter lite ”besiktande”.

Beckmann

Bild 7. Se artikeltexten.

I bild 7 ökar spänningen kring de frågor som Christina Börner i Tyskland ställt till Redaktionen. En förhoppning är att bilen finns kvar i någon lada i Hörneå. Men, den 25 oktober 1924 anges att "Bolaget har anmält, att automobilen försålts till Johan Norberg, Örnsköldsvik".

Söker man på Eniro får man träff på hela 7 st Johan Norberg i Örnsköldsvik. Detta kan tyda på att kombinationen av för och efternamn lever kvar i staden 8 mil söder om Hörneå. Om bilen finns kvar eller inte, kan vi läsa vidare om i bild 7.

Med sorg konstateras i bild 7 att; "den nuvarande ägaren av automobilen Johan Norberg i Ö-vik har anmält att bilen nedskrotats. Avföres ur registret". Denna notering är daterad till den 31:a mars anno 1925. Detta är bara ett halvår efter att bilen bytt ägare.

Enligt Christian Börner tillverkades bilen år 1911 eller 1912. Bilen blev således ca 13 år gammal, vilket inte är så olikt dagens bilar. Naturligt ser man framför sig en veteranbil med blankt lack, nu 100 år gammal, men förutsättningen för detta minskar drastiskt utifrån den information som dåtidens bilregister ger oss.

Om någon läsare har kännedom om denna bil, med bilder eller historia, hör av er till Redaktionen.

Gunnar Engström, 2018-11-19

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se