Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hamnskär på 1770-talet

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hamnskär på 1770-talet

Från föregående artikel om Bäcksvadet på 1770-talet har vi här flyttat oss några kilometer österut till Hamnskär, detta vid ungefär samma tid. Kartor är med referens till Lantmäteriets historiska kartdatabas, och gällande "copyright" hänvisas till en fotnot i en tidigare artikel.

Vill kan repetera hur Hamnskär såg ut kring år 1500, hänvisas till denna länk.

Bild 1. Charta öfver Hörne och Bäck Byars Samfälta Skog Uti Westerbottns Höfdingedöme Södra Häradet, Första Fögderiet och Umeå Sockn. Afmätt och till Afvitting beredd uti. Juni Månad År 1784 af And…gn Strinnholm. Perepherien jemte Skärgården afmätt år 1776 av L: Hellberg.

Kartan är i Lantmäteriet angiven som "Avvittring åker 1776". Här ges ett litet utsnitt av kartan med fokus på Hörne och Hamnskär. Det kan nämnas att Hörne by har 5 rökar och Bäcks by 2 rökar, dvs boningshus med skorsten. I Bäcks by förefaller dessa motsvara 1900-talets Gottlov Bergströms gård jämte Rickard Engströms dito, den senare där Becken-Webbens Redaktion är belägen idag (förvisso i nytt hus från 1920-talet).

Karthuvudet (texten till bild 1) var otydlig ifråga om lantmätare Strinnholms förnamn. Han hette Anders Magnus, förkortat "Andmagn". Genom lite forskning i boken "Svenska Lantmätare 1628 -1900" (V Ekstrand) hittar man Anders Magnus Strinnholm född 1755 i Saltsåkers by Nordingrå. Han var son till landsfiskalen Magnus Strinnholm, bondson från Strinne by, Multrå socken. Det senare ligger nära Sollefteå. Strinne för tankarna till August Strindberg, som lantmätaren Strinnholm var avlägsen släkting till, men det är en annan historia långt från Hamnskär.

I efterhand kunde man även hitta Anders Magnus Strinnholm på Wikipedia! Men denna Anders Magnus var sonen till pappa lantmätare med samma namn. Sonen var född på Teg i Umeå Socken år 1786. Sonen Anders Magnus var bland annat historiker och sedermera ledamot av Svenska Akademien. Kartan i denna artikel ritades således av pappa Anders Magnus Strinnholm. Familjen Strinnholm var således en kreativ släkt.

Bild 2. Ett utsnitt ur kartan 1776/1784. Detaljer är markerade, se text för ytterligare information.

I bild 2 noteras ämnet för denna artikel, ön i nedre delen kallad Hamnskär. Ön har en märklig form, som ses på fler kartor. En vik i centrum av ön utgjorde säkert en bra och skyddad liten hamn. Det som kallas "Orrgrunden" utgör idag en del av halvön "Skatan".

Ännu finns ingen väg markerad från Hörne till någon båtstuga i kustlinjen. Rimligen fanns en sådan, även då det synes vara en hage markerade "Sand Gjerdet", som är markerad med en gärdesgård. I nästa artikel förflyttar vi oss ännu en bit åt öster till Storhamnen på 1770-talet.

Gunnar Engström, 2023-11-29

 

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se