Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hamnskär nr 9 Bagar/Tvätt-stugan

Ågern - rubriksida

Startsida

Hamnskär nr 9 Bagar/Tvätt-stugan

Hus nr 9 på Hamnskär återfinns inte på kartan nedan. Huset såg ut som ett rekorderligt bostadshus, men hade inga boende. Istället var det namngivet som "Bagar och tvättstuga". Till varje fastighet på kartan finns några mindre hus och förråd, som nog inte var nr 9. Därutöver finns en del fristående hus utan nummer, som kanske var huset vi söker efter. Kanske låg huset nära vattnet, ifall man nu använde bräckt vatten till tvätt och sköljning?

Hamnskär 1944

Bild 1. Karta över Hamnskär 1944.

Bild 2. Hamnskär nr 9 Bagarstugan och tvättstuga.

Gunnar Engström, 2016-08-25