Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hamnskär nr 20

Ågern - rubriksida

Startsida

Hamnskär nr 20

Hus nr 20 på Hamnskär låg nära vattnet på skärets östra kant (uppåt i bild 1), med närhet till hus nr 18 i tidigare artikel. Närhet var även till Biografen på Hamnskär (se bild 3). Biografen är intressant, och tyvärr riven sedan länge. Några läsare av Becken-Webben har efterlyst information om biografen. I bild 3 ses biografen på ett vykort från 1920-talet. Det konstiga med detta vykort är att man inte kan se hus nr 20, som bör ligga i direkt närhet. Kanske ligger huset bakom biografen. Biografen borde ha funnits kvar 1944, men den ses inte på kartan i bild 1. Frågan förblir olöst för stunden.

Likt hus nr 18 hade även nr 20 ensamboende kvinnor, två stycken, varav den en angavs vara änka.

Hamnskär 1944

Bild 1. Karta över Hamnskär 1944.

Hamnskär nr 20

Bild 2. Hamnskär nr 20.

Biografen på Hamnskär

Bild 3. Biografen på Hamnskär, det gula huset i förgrunden på stenhällarna.

På Hamnskär i hus nr 20 bodde i maj 1944:
1) Viola Nilsson (änka)
2) Augusta Nordin -barn- Albin, Ingemar, Gunborg

Gunnar Engström, 2016-04-17

Besökare