Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hamnskär nr 19

Ågern - rubriksida

Startsida

Hamnskär nr 19

Hus nr 19 på Hamnskär finns även det kvar, längst ut i sydöstra hörnet mot dagens båthamn till. På ritningen såg huset ut som någon typ av verkstad eller samlingslokal, men där bodde en familj.

Hamnskär 1944

Bild 1. Karta över Hamnskär 1944.

Hamnskär nr 19

Bild 2. Hamnskär nr 19

På Hamnskär i hus nr 19 bodde i maj 1944:
1) Gunnar och Margareta Gardfors -barn- Ulla, Erik, Lars

Gunnar Engström, 2016-04-1

Besökare