Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hamnskär nr 16-17

Ågern - rubriksida

Startsida

Hamnskär nr 16-17

Husen 16 och 17 såg ut som ordinära bostadshus, och låg nära industribyggnaden. Inget av dessa hus finns kvar idag. Genom satellitbilder på internet är det lätt att jämföra kartan i bild 1 och konstatera vad som finns kvar eller inte.

Hamnskär 1944

Bild 1. Karta över Hamnskär 1944.

Hamnskär 16-17

Bild 2. Hamnskär nr 16 och 17. 

I hus nr 16 inrymdes Luftvärnet. Detta är intressant och förstås eftersom år 1944 var i slutet av andra världskriget. Något annat intressant är det endast är i en lägenhet där det bor en familjefar. Därutöver är de boende ensamstående kvinnor.

På Hamnskär i hus nr 16 bodde i maj 1944:
1) Bertil och Mildred Östensson -barn- Britt-Inger
2) LUFTVÄRNET
3) Frida Nyberg (inget mer anges)

På Hamnskär i hus nr 17 bodde i maj 1944:
1) Edla Westin (ingen make/änka anges) -barn- Einar, Estrid, Edit, Eva, Elsa
2) Amanda Sandberg (inget mer anges)
3) Alma Johansson (inget mer anges)

Gunnar Engström, 2016-04-17

Besökare