Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hamnskär nr 1-2

Ågern - rubriksida

Startsida

Hamnskär nr 1-2

Dessa två hus finns kvar idag, tvärs över gatan från Bruksgården, eller som den då kallades "Mässen". Husen ser ganska stora och har bara tre eller fyra lägenheter.

Hamnskär 1944

Bild 1. Karta över Hamnskär 1944.

Hamnskär 1 och 2

Bild 2. Hamnskär nr 1 och 2

På Hamnskär i hus nr 1 bodde i maj 1944:
1) Hugo och Ragnhild Rehnmark -barn- Kjell-Arne, Erik-Gunnar
2) Edvin och Laila Tegenfeldt -barn- Lennart, Barbro, Chatrine, Stefan
3) Yngve och Ingrid Hörnkvist -barn- Lars-Gunnar, Per-Erik

På Hamnskär i hus nr 17 bodde i maj 1944:
1) Erik och Anna Flemström -barn- Britt, Anna-Lisa, Karin, Nils, Lars
2) Herman och Ally Olsson -barn- Majken, Kjell-Ola
3) Gunnar och Hildur Häggström -barn- Björn
4) Karin Nordin, Sjuksköterska

Gunnar Engström, 2016-04-17

Besökare