Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Halloween - inget för Hörneå Bygdegård

Bygdegården

Startsida

Halloween - inget för Hörneå Bygdegård

 

Hörneå bygdegård byggdes för ca 100 år sedan, som en skola och bostad för lärarinnan. Under en period stod den tom för att på 1980-talet, vid slutet av förra årtusendet, få nytt liv för byns årsstämmor och festligheter.

Hörneå Bygdegård

Bild 1. Hörneå bygdegård, en höstkväll.

Bygdegården har varit till glädje även för andra än byns invånare, som kunnat hyra lokalen. Efter mängder av uthyrningar har lokalen och inventarier varit lika fina som innan uthyrningen. Vi ska här visa några bilder då så inte blivit fallet, efter en tråkigare form av festande. Under årens lopp har oturen varit framme enstaka gånger, med diverse studentfester. Hösten 2018 var det dags igen, två helger i rad. Myndiga ungdomar, och inte studenter från Umeå Universitet, hade hyrt lokalen för Halloween. Detta resulterade i skadegörelse, fylla, polisutryckningar, polisanmälan och skadeståndskrav.

Halloween 2018

Bild 2. Hörneå bygdegård besöks av sprit och larviga tillbehör. Därtill mängder av bägare i plast med och utan kvarvarande sprit i. Mycket beklämmande.

Sopstation efter fest no 2

Bild 3. Hörneå bygdegård, förvandlad till en sopstation efter fest no 2.

Trasiga bord efter fest no 2

Bild 4. Hörneå bygdegård, drabbad av skadegörelse, här ett av två trasiga bord efter fest no 2.

Sopstation efter fest no 1

Bild 5. Hörneå bygdegård, drabbad av skadegörelse efter fest no 1. Här med ytterligare trasiga bord, två stycken varav det ena omvandlat till "kaffeved", även om det inte finns någon spis att elda och koka kaffe på.

Glaskross efter fest no 1

Bild 6. Hörneå bygdegård, omvandlad till glaskross och trasigt skåp.

Utöver ovanstående bilder finns långt mer av pizzor (spy) på golv och förmodat kissande, allt dokumenterat. Gardiner tycks vara förlorade. Sprickor i fönsterrutor. Vi begränsar dock bildkavalkaden.

Vis av tidigare erfarenhet av fylle-fester måste den som hyr skriva på ett avtal om att ersätta skadegörelse och städning och så bedöms vid besiktning. Lokalen besiktas även innan uthyrning tillsammans med den som hyr. I båda de fall som bilderna återger har så skett. Fest-hyrarna har sagt sig ska ersätta uppkomna skador. I så fall kommer polisanmälan att dras tillbaka.

Tyvärr tycks avsikten framledes bli att inte hyra ut till ungdomar, förutom de som har förankring i Hörneå by. En åldersgräns planeras.

Gunnar Engström, 2018-11-06

Besökare