Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hahlins råttbo 2023

 

Råttor och sork 2022

Husdjur

Hem och trädgård

Vilda djur i Hörneå

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hahlins råttbo 2023

Titeln låter ju inte så trevlig, däremot var det med glad min som grannen Ulf Hahlin kom rullande med skottkärran. I denna hade han en upp-och-nedvänd stubbe av murken asp. Denna hade självdött och till slut vält omkull. När Ulf skulle gräva bort resterna av stubben uppdagades en stor ulligt hög mitt under rotens förgrening, ett råttbo.

Råttbo 2023

Bild 1. Ulf kom med en stubbe, med ett sensationellt fynd. Här ses Redaktör Lena Lindholm bevittna fyndet, lite avvaktande ifall en råtta skulle hoppa upp ur boet.

Ulf hade kämpat med råttorna under 2022, vilket uppmärksammades i en artikel på Becken-Webben. I bilder 2 och 3 från 2022 visar Ulf stolt upp en stor råtta i en stor råttfälla. Även dåvarande katten Tusse hade hjälpt till att decimera råttstammen, även om man inte vet huruvida just dessa kom från Ulf Hahlins trädgård.

Råttbo 2023Råtta 2022

Bild 2, 3. En bild från artikeln ”Råttor och sork 2022”, då Ulf Hahlin visar upp en präktig råtta. Denna kan ha varit byggmästaren till det som ses i övriga bilder i dagens artikel.

Vid närmare analys av Ulfs råttbo förundras man över den precision som råttorna haft i bygget. Trädstammen blev som ett tak över boet, ett bo som borde ha varit ganska välisolerat och torrt. Råttorna hade byggt inredningen med något som ser ut som tovad fårull. Några får finns ju inte i närheten. Ett alternativ är om Ulf saknar några raggsockar? Istället kan den möjligen handla om skägglav från skogen. Analysarbete drevs inte vidare i denna fråga. Stubben fick gå till eldförgängelse

Råttbo 2023

Bild 4. En stubbe vänd upp och ned. Det gula är multnade årsringar av frodvuxen asp. I mitten ses en ullig hög, ett råttbo, som ursprungligen var vänd mot underjorden då trädet stod upprätt.

Råttbo 2023

Bild 5. Ulf tittar närmare i själva råttkammaren. Mycket ombonat, rent och prydligt - må man säga.

Råttboet är härmed dokumenterat. Frid vare med råttorna.

Gunnar Engström, 2023-10-02

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se