Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Höstfest i Bygdegården 2015

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Höstfest i Bygdegården 2015

Lördag kväll den 21:a november var det åter dags för festen ”Äntligen Höstfest” i Bygdegården. Det var två generationer Fredrikssons som stod som värdar, tacknämligt. Skribenten erinrar sig ha lovat ställa upp som arrangör, men glömt. Istället skrivs detta reportage på Becken-Webben.

Höstfest

Bild 1. Annonsering till höstfesten. Ett 30-tal Hörneå och Hörneforsbor dök upp!

Hörneå-fester bjuder på intressanta diskussioner, om existentiellt och jordnära. En fundering gällde Becken-Webbens genusperspektiv. Var är kvinnorna, de som borde skriva och skicka in artiklar till Redaktionen? Ja och nej, dessa är onekligen färre än männen.

Lena Lindholm väntar på Nyheter

Bild 2. Redaktör Lindholm på Nyhetsredaktionen. I alla fall annonseras stolen som en nyhet på IKEA i Sundsvall från föregående helgs besök där. Annars ser den ju ut som allt annat än ny - snarare en relik från 1950-talet. Lindholm själv är ju betydligt yngre men tyckte att stolen var bekväm. Här har stol och Redaktör landat på festen i Hörneå Bygdegård. Snarare var det så, istället för höstfest, att Redaktör Lindholm förlustade sig med släkt och vänner i Göteborg på det julöppnade Liseberg. Skribenten hade redaktionell jour. Tyvärr var det svårfotat i festlokalen för ”Äntligen Höstfest”, varför Lindholm klistrades in i handlingen framför baren.

Då Becken-Webben startade 2008 utlovades grävande journalistik av Redaktörerna Lena Lindholm och Miriam (Miriam har dock flyttat till centralorten Hörnefors). Ett av deras första reportage handlade om byns traktorer, och på den vägen har det fortsatt trots några ansatser om populära recept och dylikt. Inte minst har åren gett prov på idogt grävande i den gamle fotografen Algot Engströms arkiv, om gamla fabriker och vägar.

Ljus i snön

Bild 3. Marschall i snöstorm, den 21 november 2015.

Skribenten skriver mycket och fort på Becken-Webben, när tid ges. Brist på tid är nog ett hinder för många by-hemsidor, som leder till somnolens på Redaktionen. I princip allt som kommer in till Becken-Webben läggs ut i olika former, förr eller senare. Skribent och Redaktör uppmuntrar alla och inte minst kvinnliga läsare att skicka in material till Redaktionen.

Gunnar Engström, 2015-11-22

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se