Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörnsjö runt - ett 11 km reportage

The Bridges of Håknäs County

Sågen i Håknäsbacken

Hängbron i Håknäsbacken

Öre-Håknäs-Långed 14 km runt

Håknäs Gå - nyårsdagen 2019

<<<>>>

Sevärdheter och Utflyktsmål

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörnsjö runt - ett 11 km reportage

Utpost i Coronaland

Becken-Webben har en sida som heter "Sevärdheter och Utflyktsmål", som tillkom med fokus på Hörneå by, med skogar och sjöar. Sidan har under senare år breddats till närområde och grannbyar. Dessutom, mycket av det som skrivits som "vandringsreportage" kan även passa och annonseras som "sevärda utflyktsmål".

Ett sådant utflyktsmål kan även gälla dagens artikel, från Hörnsjö med en vandring runt sjön. Hörnsjö har besökts många gånger, och ett reportage är även skrivet om "Åbrånets Limousin". Där finns även "Presteles Trädgårdskafé och Logi". Hörnsjö har även en aktiv hemsida, att referera till om byns nutid och dåtid.

Vandringen i detta reportage gjordes i regn och dimma, som inte ger Hörnsjö rättvisa. Vädret bidrar å andra sidan till landskapets vackra effekter. Redaktionen från Hörneå hemsida får återkomma en solig sommardag.

Dagens vandring på drygt 11 km hade start och mål vid den gamla kvarnen utmed Hörnån - eller som samma vattendrag heter i Hörnefors - "Hörneån". Området kring kvarnforsen är mycket vackert och välskött, med en liten grillstuga i samarbete med Hörnåns Fiskevårdsområde. Vattenkvarnar är intressanta monument från tidigare epok av jordbruk och försörjning. Nyligen skrevs en artikel om kvarnen i Håknäsbacken. Eventuellt återkommer vi till kvarntemat i en kommande artikel.

Hörnsjö runt

Bild 1. Hörnsjö har en rik jordbruksbygd runt sjön. Till skillnad från många andra byar ses ingen igenvuxen åker. All jordbruksmark tycks vara i drift. Gårdar har slagits samman, här ses en äldre gård med suggestivt intryck, men omkringliggande åker är fortsatt odlad.

Hörnsjö runt

Bild 2. Hörnsjö är rikt på järnväg, med stambanan som passerar med hela tre spår.

Hörnsjö runt

Bild 3. Kyrkogården i Hörnsjö med kapell och klockstapel, med förstärkta färger i grådiset.

Hörnsjö runt

Bild 4. En sevärdhet är detta välbevarade missionshus, beklätt med trendig eternit. Därtill finns, eller fanns, i Hörnsjö ett "EFS bönhus", som idag är byagård, att läsa om via denna länk.

Hörnsjö runt

Bild 5. Hörnsjö IP har en fotbollsplan med konstgräs. Det är få byar förunnat.

Hörnsjö runt

Bild 6. Tussilago, även benämnd Hästhov, ger lite avslutande färg på denna regniga men Coronafria artikel.

Gunnar Engström, 2020-05-04

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se