Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörnefors-dräkten - del 1

Hörneforsdräkten - del 2

Konst och Kultur i Hörneåfors

Bruket

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneforsdräkten - del 1

Under våren 2022 kom det ett mail till Redaktionen från Siv Karlsson. Siv berättar att hon är "uppvuxen på Bruket", med andra ord den norra delen av Hörnefors om vilket kan läsa en hel del på Becken-Webben. Sivs ärende gällde kultur - nämligen gamla tiders högtidsdräkt - en Hörneforsdräkt. Siv har skickat många bilder o text varför vi delar upp innehållet i två delar.

Hörnefors har, eller har haft, en livlig vävförening och där man även skapat en "Bruksdräll" med unikt mönster. Denna dräll finns beskriven på Becken-Webben. Dessutom, som en mycket tidig sida på Becken-Webben berättades om "kvinnor i arbete", en artikel som rönt viss uppmärksamhet. Bland annat hörde ett museum av sig från södra delen av landet. En annan serie var den om trasmattor.

Siv berättar som sig själv på detta sätt:

Hej,
Jag
är en Hörneforsare i förskingringen (uppväxt på Bruket), bor nu i Sollentuna. Finner mycket nöje i fb-gruppen Gamla Hörnefors. Där var en fråga angående Hörneforsdräkten som Alice skapade.

Min väninna här nere, Kerstin Dorfinger, bodde som barn i Hörnefors. Hon var mycket med tant Alice, och fick en dräkt uppsydd åt sig. Hon har gett mig många fina bilder med detaljer, och även väldigt bra texter angående dräkten.

Det känns som att det vore bra att bevara materialet, därför undrar jag om du tycker att det passar på webbsidan becken.se (väldigt fin sida).

Hälsningar Siv Karlsson

Hörneforsdräkten

Bild 1. Hörneforsdräkten.

Siv nämner Facebook-gruppen "Gamla Hörnefors", en grupp där intressenter i bygdens historia umgås digitalt. Undertecknad tillhör gruppen VVF (Våga Vägra Facebook) och skriver hellre på gammal fotogen-internet istället för på ett flyktigt medium. Det är också som Siv skriver att "det vore bra att bevara materialet" och vänder sig därför till Becken-Webben.

Siv berättar historien om dräkten med följande ord. "Jag" i detta fall tros vara Sivs väninna Kerstin Dorfinger (se ovan):

Hörneforsdräkten
Jag var åtta år när vi flyttade och jag fick dräkten när jag var 12 år. Tant Alice hade den med sig när hon kom och hälsade på. Den var för stor när jag fick den, men hon menade att jag snart skulle växa i den. Tyget till kjolen vävde hon själv. Jag blev så inspirerad av intresset för Hörneforsdräkten att jag googlade lite och hittade bi
fogade stycke i tidningen Västerbotten, nr 3 1983.

Hoppas det kan vara av intresse, Siv.

Siv nämner en tidning "Västerbotten". Kanske associerar man till tidningarna "Västerbottningen" eller möjligen "Västerbottens-Kuriren". Men, det torde snarare röra en "hembygdsskrift" där folkdräkter återges. Kanske är det Västerbottens Museums tidskrift "Västerbotten", och det stämmer med det sägs nedan ”Om bygdedräkternas tillkomst” i tidningen VÄSTERBOTTEN nr 3, 1983 sid 31-32. År 1983 är i närtid gällande copyright, men med rätt referens till Västerbottens museum känns det tillåtet att återge det Siv skickat.

Hörnefors Drivande kraft bakom Hörneforsdräkten var textilläraren Alice Niréus, Hörnefors. 1953 var de första dräkterna färdiga.

Då dräkten var ny fanns i Hörnefors ett aktivt folkdanslag. För att göra dräkterna ekonomiskt överkomliga för folkdanslagets ungdomar fick fru Niréus ett lån på 3.000 kr från dr Kempe och 1.000 kr från Hembygdsföreningen för att kunna köpa material. Genom inkomsterna från dansframträdanden kunde de betala av dräkterna, som fru Niréus till stor del sytt, men som en del av dem varit med att arbeta på.

Utdrag ur artikeln ”Om bygdedräkternas tillkomst” i tidningen VÄSTERBOTTEN nr 3, 1983 sid 31-32

Hörneforsdräkten

Bild 2. Hörneforsdräkten.

Vi återkommer med fler bilder och detaljer i nästa artikel - del 2.

Gunnar Engström 2022-08-13

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se