Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörnefors vapensköld

Estrid Bohlins "forskningslåda"

<<<>>>

Bruket i Hörnefors

Skolväsendet i Hörnefors

Hörnefors historia

Hörneå historia

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörnefors vapensköld

Ännu en produkt ur bybon Estrid Bohlins "forskningslåda", om hur Hörnefors fick egen vapensköld. Estrid klippte ut artiklar i tidningar om det som hade relevans för bygden. I detta fall om vapenskölden är klippets ursprung tyvärr okänt till årtal, tidning och författare. Förmodligen är det 1940-tal. Vi gör ett referat av texten med några enstaka citat.

"Det av riksheraldikern uppgjorde förslaget till vapen för Hörnefors socken har tidigare erhållit kommunalfullmäktiges godkännande och kommer inom närmaste tiden att tillhandahållas genom Hörnefors sockens hembygdsförening."

Tydligen var många berörda av detta vapen och dess utformning. Det berättas vidare att hembygdsföreningen:

"...köpt tillverkningen av vapnet och hoppas att det vackra vapnet skall komma att pryda många hem"

Utformningen av vapnet har följande symbolik, att en fyrbladig propeller i guld hänvisar till "fiskerinäringen". Två kugghjul symboliserar "de båda industrierna varpå bygden är byggd". Vilka de två industrierna var, var självklart då artikeln publicerades.

Hörnefors vapensköld

Bild 1. Hörnefors vapensköld. Det är oklart hur många hem som pryds av denna vapensköld. För egen del saknas det på väggen.

Så här i efterhand ligger det nära tillhands att de två industrierna syftade på dels järnbruket som lades ned vid sekelskiftet 1900 dels Hörnefors fabrik som lades ned 1982. Men, i nästa mening kan man läsa att

"Det sista röda fältet har ett järnmärke i guld, denna bild vill föra tanken till Hörnefors äldsta industri, järnbruket på Övre bruket."

Järnbruket fanns både på "nedre bruket" och "övre bruket", kan korrigeras. Vilka var då de två industrierna? Kanske syftades på sulfitfabriken (tillverkning av pappersmassa) som en och pappersbruket (tillverkning av papper) som den andra. Eller åsyftas sågverket på Norrbyskär som en av de två?

Historia har inget "bäst före datum". När och hur en vapensköld blir till är däremot tidsberoende. Kanske en fotboll (Gunnar Nordahl och hans bröder) kunde ha fått plats på skölden. Skulle en vapensköld formas idag skulle den nog se annorlunda ut, beroende på vad man anser vara förknippat med samhället.

Gunnar Engström, 2021-07-26

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se