Hörnefors:8

Hem i Hörneå

Startsida

Hörnefors:8

I boken Gods och Gårdar (se inledande sida i artikelserien) har många hus fått namnet Hörnefors 8, av oklar anledning. Andra hus stoltserar med en förtydligande tilläggssiffra, ex fastigheterna 8:57 och 8:56 i de angränsande artiklarna. Möjligen är det så att den ”nya” fastighetsindelningen inte förankrats hos husägarna på det tidigare 1940-talet då uppgifterna hämtades in. Det hus vi nu ska beskåda ses på bild 1. Som brukligt är det okänt var huset kan ses i Hörnefors, eller om det ens överlevt till idag. Läsarna av Becken-Webben brukar ha idéer och informationen torde uppdateras.

Hörnefors 8

Bild 1. Hörnefors 8, enligt boken Gods och Gårdar (förlag Uddevalla). Liksom på alla andra kort ur denna bok ses ett spröt på hustaket, en radioantenn förmodas.  

Vi ska här stifta bekantskap med en trevlig bild ur Algot Engströms samlingar. Fotot var insorterat i mappen med ”Personer uppställda för foto”. Onekligen är det paret i blomsterträdgården som står i Algots fokus. Huset i bakgrunden känns igen från bild 1, och därmed kan vi spekulera om vem personerna på kortet kan tänkas vara.

Hörnefors 8

Bild 2. Algot Engströms foto av huset som ses i bild 1 (se texten). Huset byggdes 1926 och övergick till son och sonhustru 1937, så rimligen är Algots bild från denna mellanperiod. 

Sonen, Herman Gideon Lindfors (f 1905) tog över huset år 1937, från föräldrarna Jonas och Tilda. Tilda hette Pettersson som född, får man veta. Det är ganska uppenbart att det är föräldrarna som ses på Algots foto. Personerna ses i större förstoring i bild 3.

Hörnefors 8

Bild 3. Förstoring av personerna i bild 2, tros vara Jonas och Tilda Lindfors (se texten).

Marken köptes av fadern Jonas från Mo och Domsjö AB år 1925. Huset, liksom en ekonomibyggnad, uppfördes 1926 av Jonas Lindfors. Det sägs även att sonen Herman Gideon hjälpte till vid bygget, och dessutom, att huset byggdes om 1939. Sonen gifte sig med Astrid Bergström, och när uppgifterna dokumenterades 1942 så fanns barnen Rolf (f 1931) och Sonja (f 1934).

20100131 Gunnar Engström

Tillägg:
Becken-Webbens uppskattade kunskapsbank - smeden Lars Edin - hörde av sig 2010-02-07. Lars kände igen huset, och huset fanns men finns inte, så att säga. Så här skrev Lars:

Angående "Hörnefors 8", så låg huset i hörnet Västerlånggatan - Köpmangatan. Huset revs för några år sedan för att ge plats åt utbyggnaden av södra änden av äldreboendet "Solgården". Ägaren till "Hörnefors 8", Herman Lindfors, var gift med en syster till tidigare nämnde Torsten Bergström.

Så kan det gå med fina gamla hus. Torsten Bergström som nämns förekommer på en annan plats på Becken-Webben, med sitt eget hus och artikeln om Hörneå 8:56. Det var Torstens syster Astrid Bergström som tillsammans med Herman Lindfors bebodde huset ovan. Dessutom var Torsten en erkänt duktig smed på Hörnefors Fabrik nämner Lars. Lars, i egenskap av smed själv, kände smeden Torsten och även andra smeder på Fabriken. Tillika finns smed-anknytning till artiklarna om Johan Oskar Höök, men detta sparas till ett senare textalster.

Gunnar Engström, 2010-02-11

Besökare