Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörneåtomten 8:56

Hem i Hörneå

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneåtomten 8:56

Här ska vi redovisa en till träff mellan utbudet av Hörneå-hus i boken Gods och Gårdar i Sverige och Algots fotografier. Algot fotograferade utmed Bruksgatan i Hörnefors, kanske på 1930-talet. Man måste förtydliga begreppen Hörneå och Hörnefors. Huset som är föremål för denna artikel ligger ju i Hörnefors, tycker nog läsaren. Så är ju fallet, men tomterna/marken kallas Hörneå sedan gammalt. Förhållandet ska inte blandas ihop med Hörneå by av idag, det som inom Becken-Webben kallas Becken eller Bäcken.

Hörnefors

Bild 1. Ett foto från centralorten Hörnefors.

Om man zoomar in huset längre ned på gatan uppdagas ett tämligen påkostat hus med entré i klassisk stil. Arkitekten har influerats av allt från operahus till grekisk och romersk byggnadskonst.

Hörneåtomten 8:56

Bild 2. Zoom av huset längre ned på bruksgatan.

När man konsulterar boken Gods och Gårdar i Sverige tror man sig ha hittat samma hus. Viss osäkerhet bör dock beaktas.

Hörneå 8:56

Bild 3. Samma hus som ovan(?) med referens till boken enligt ovan.

Läser man i texten finner man att detta hus byggdes 1931. Tomten var ganska stor och hade även lite åker(!) Ägaren, och samme man som byggt huset sägs vara Harald Elis Thorsten Bergström (född 1904). Han var gift med Gerda Hammarström (f 1908). När uppgifterna inhämtades (ca 1942) hade paret en dotter vid namn Ginger Solveig Anita (f 1937).

Harald Elis Thorsten Bergström var son till Andreas Bergström (f 1873), samme man som har uppmärksammats på Becken-Webben då han fyllde 75 år. Modern hette Emma Söderström (f 1873).

Fadern Andreas Bergström hade ett eget hus längre ned utmed Bruksgatan, inte långt från där sonen just byggt sitt hem. Omständigheterna gör att vi skriver en separat artikel om Andreas hus.

Gunnar Engström, 2010-01-08

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se