Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörneåtomten 1

Hem i Hörneå

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneåtomten 1

Artikeln om Hörneåtomten 8:56 gav upphov till dessa rader. I artikeln om det fina huset utmed Bruksgatan i Hörnefors som Harald Elis Thorsten Bergström och frun Gerda byggt 1931, kom man osökt in på fadern Andreas Bergströms förehavanden. Boken Gods och Gårdar i Sverige var ganska detaljerad med släkthistoria, och fadern Andreas hus låg inom samma kvarter och återfinns i samma bok dessutom.

Dessvärre hittas inga kort i Algot Engströms arkiv på Andreas Bergströms hus. Det närmaste man kommer är en buss, enligt historien nedan. Då Andreas uppmärksammats på Becken-Webben då han fyllde 75 år (vilket inträffade 1946) är det på sin plats att ge utrymme för denna artikel om hans hus. Här gör vi en resumé.

Andreas Bergströms hus

Bild 1. Andreas Bergströms hus, med sonen som ny ägare 1936, enligt boken Gods och Gårdar i Sverige.

Gården ägs av sonen Egil Ossian Torgny Bergström (f 1905) som tagit över gården då den dokumenterades bland Gods och Gårdar 1942. Frun i huset hette Elvira Maria Jansson (f 1911). För att nu gå några år tillbaka i historien uppfördes huset 1905 av fadern Andreas Bergström (f 1871) med makan Emma Söderström (f 1873).

Det framgår att Andreas bedrev lanthandel i huset. Om detta kan läsas i artikeln då Andreas fyllde 75 år, och här kommer det lustiga med bussen in. Bilden återges ånyo nedan.

Bild 2. Algot Engström dokumenterade en gengasbuss i vägskälet nära den gamla järnhandeln -  "Andersson's Jern och Sportaffär". Bakom bussen skymtar Andreas Bergströms hus. Då detta foto togs under krigsåren hade sonen således tagit över huset.

När artikeln om Andreas 75-årsdag skrevs råkade detta kort med buss bara av en händelse hamna på sidan. Tanken var att illustrera hur journalisten från tidningen hade rest till Hörnefors för att skriva artikeln om Andreas. Denna buss-detalj hade ingen verklighetsförankring. Uppmärksamma läsare av Becken-webben, och som hörde av sig, förstod inte det skämtsamma i denna bild. Eftersom Andreas Bergström bodde just bakom där bussen parkerade var det ju ganska naturligt att undertecknad hade valt just denna bild. Hustaket skymtar bakom trädkronan och busstaket. Så var det, även om man ska beakta att sonen Ossian tagit över gården redan 10 år tidigare. Kanske bodde dock Andreas kvar på övervåningen, såsom var brukligt förr i tiden och kanske ännu 1946.

Vi ska här redovisa ytterligare en kommentar från en av Becken-Webbens läsare. Några timmar efter att artikeln publicerades kom ett mail från en Hörneåbo. Ossian och Maria Bergström fick en son 1943 som hette Staffan. Staffan var, av naturliga skäl, ej omnämnd då boken om Gods och Gårdar skrevs 1942. Däremot är det extra roligt att knyta ihop artiklarna inom Becken-Webben. Staffan Bergström har nämligen en helt egen sida, den om Piteå Spelmanslag som fört upp gamla Becken-låtar på sin repertoar, från Spel-Erik (att läsa om på annan sida).

 

Gunnar Engström, 2010-01-08

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se