Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörnån FVO

Fiskekort Hörnån FVO

Fiskeplatser - inland

Fiskeplatser - kustnära

Fiskeplatser - sjöar

Instruktion för vägkarta

Kommuner i samverkan

Om fiske och fångst

Vattendraget Hörnån

Regler

 

Fiskereportage

 

Föreningar

Fiske

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörnån Fiskevårdsområde (FVO) - Information

 

NOTERA, att sidorna om Hörnåns Fiskevårdsområde beskriver situationen 2013, och är endast delvis uppdaterade. Under senare år ....

 

Hörnån FVO(!) - ska det inte heta ”Hörneå Fiskevårdsområde”? Så undrar nog många läsare, och svaret är nej! Det är en och annan fritidsfiskare som hör av sig Becken-Webben, byanätet och hemsidan för Hörneå. Frågor gäller fiske i Hörneån. Svaren på ställda frågor har varit diffusa, av olika anledningar. En typiskt fråga är - i vilka sjöar får man fiska, om man tröttat på just Hörneån? Detta är en relevant fråga – med svar som följer i denna serie av informationssidor.

Hörnån FVO har som namnet antyder sin bas i vattendraget Hörnån, inklusive dess sjöar och tillflöden. Här måste förtydligas att Hörnån heter Hörneån i dess kustnära del. Till fiskevårdsområdet adderas ytterligare sjöar, som inte har vattenförbindelse med Hörnån/Hörneån. Hörnån FVO engagerar många byar, i tre kommuner; Umeå, Nordmaling och Bjurholm. I norr angränsar Vännäs kommun med eget fiskevårdsområde, exempelvis Pengsjö. Styrelsen för Hörnån FVO har ledamöter från olika byar, och för stunden är Hörneå by representerad med undertecknad och av Åke Gunnarsson. Ordförande är Hans Jonsson från Bjenberg.

Hörnån FVO har en hemsida på nätet, under byggnad (både uppbyggd och nedlagd från 2013). När nätsidan är klar är det dit man ska vända sig för information. Becken-Webben kommer framledes länka till fiskevårdsområdets nätsida. För stunden publiceras lite information på Becken-Webben. Även bäcken i Becken ingår i fiskeområdet, men utbytet är klent. Förvisso metades bäcköring för inte länge sedan. I nutid, under försommarbadande i bäcken, händer det att man kolliderar med ganska stora exemplar av öring, som kommer hoppande. Även gäddor förekommer.

Undertecknad har under våren 2013 haft styrelsens uppdrag att se över kartmaterial för Hörnån FVO. Detta kan låta trivialt. Men, av naturliga skäl har arbetet och intresset mest rört själva ån. Sjöarna inom området har haft lägre prioritet, till den grad att de delvis fallit i glömska inom styrelsen för Hörnån FVO.

En annan styrelse är den för länet, Västerbotten. Inom Länsstyrelsen sker febrilt arbete utmed Hörnån, vilket berörs i en underartikel om vattendragets restaurering, med detaljerade kartor och diagram. Även Västerbottens museum har detaljerad kunskap om fornlämningar och industrihistoria om flottning, sågning, kolning utmed Hörnån, vilket även kommer beröras. 

Bild 1. Det idylliska Hörnån FVO, med fiskar i vattnet redo att fångas.

Således - sök vidare i underkataloger till denna indexsida för kartor och information om fisket.

 

Gunnar Engström, 2013-04-03

 

Vinterfisk

Storfångst ur Fabriksviken, där det inte behövs fiskekort (Foto: Red)

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se