Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörneå städ-dag 2015

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå städ-dag 2015

På Becken-Webben sker saker och ting med viss fördröjning. En ambition är dock att hinna publicera saker inom 12 månader. Nu kommer turen till städdagen den 9:e maj, nådens år 2015.

Städdag 2015

Bild 1. Ett av flera projekt detta år (förra året) var att röja sly runt tennisbanan. Ja, Hörneå är en by med egen tennisbana och tennisklubb. Man kan säga att tennisfaktorn per hushåll är ca 4%. Det är säkert tiopotensen högre än i huvudstaden i söder.

Detta är en så kallade 5-minutersartikel. Förvisso tar hanteringen av bilder lite mer än 5 minuter, men skrivandet av texten går fort. Texten är tämligen ovidkommande. Läsare föreslås att titta på bilderna istället.

Traktorgrävare i Hörneå

Bild 2. En av Hörneås många traktorer dold bakom sly och i färd med att rensa diken runt tennisbanan. Det lär vara en blandning av sten och tennisbollar.

Ja, vad ska man skriva om här då? Kanske kan man kommentera tennisbana. Ett svagt minne säger att den tillkom ca 1970. Innan dess fanns en hockeyrink på platsen från 1950-talet. Den var mer eller mindre byggd på en myr vilket gav diverse problem. Man slås dock av att tennisbanan behållit sin form genom åren. Den var nog väl utgrävd, utfylld och omsorgsfullt asfalterad.

Kiosken i Hörneå

Bild 3. En av Hörneås två hopfällbara kiosker ses är uppmonterad. Denna fungerar ypperligt till att servera lättöl till den grillade korven under städlunchen. Här ses från vänster Leif, och i kiosken Ulf och Kenneth.

Det finns många fler bilder från städdagen, och kanske kommer några av dessa adderas i efterhand. Några bilder som undertecknad spar till en separat artikel är Hörneås Polis-cykel, av märket Svalan. Cykeln är osannolikt fin, och föräras en separat artikel på rubriksidan "gammalt skrot".

Gunnar Engström, 2016-01-16

 

Maila gärna till redaktionen, med bilder eller berättelser!

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se