Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörneå simstadion

Hörneåbor berättar

Kultur och Sport i Hörneåfors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå simstadion

Hörneå/Becken är en by som idag tappat sin kontakt med Bottenhavet, sedan hundratals år tillbaka på grund av landhöjning. Bjennön (Björnön) var då en ö men har idag fastlandskontakt. Där har byn kvar en marin miljö med många sommarstugor.

Rubriken till denna artikel ska inte tas på allvar, lika lite som att Hörneå haft en skidstadion. Det senare är dock aningen närmare verkligheten än det förra. Tyvärr är snötillgången inte vad den borde vara i år 2020, än.

Då Becken-Webben startade 2009 var byns fotograf Algot Engström en naturlig del av innehållet på nätsidan. Idag springer nutiden ifrån dåtiden, och än mer för 100 år sedan då Algot var på toppen av sin karriär. Vad kan vara av intresse idag? I letandet efter en bild ur Algots arkiv fastnade Skribenten för en simtävling.

Hörneå simstadion

Bild 1. Simtävling, men var och när?

Algot intresserade sig för badbilder, med konstnärligt innehåll. I en tidig artikelserie på Becken-Webben visades baddräktsmoder från 1910, 1920, 1930 och 1940-talet, samt en sida för herrar. Däremot verkade Algot vara måttligt intresserad av sport, även om det fastnade en del bilder av denna natur i hans kamera.

Bild 1 tycks visa en varvsdocka där man spänt upp rep för en simtävling. Publikantalet är stort. Kanske rör det sig om ett viktigt evenemang. Men var, och när? Förekomsten av en varvsdocka antyder en kustnära ort, där fartyg byggts eller underhållits. Här finns det många tänkbara platser med gamla tiders skeppsvarv i Umeå och Kylören, m.fl. Andra platser kan vara Norrbyskär eller Holmsund. Eller, fanns denna anläggning i Hörnefors/Hamnskär? Vi kommer inte så mycket längre med denna bild idag. Med lite tur är den någon läsare som vet detaljer.

Gunnar Engström, 2020-01-19

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se