Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörneå för 8000 år sedan

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå för 8000 år sedan

Titeln har ett enkelt svar. Hörneå låg under vatten för 8000 år sedan.

Först ska en tydlig referens ges till en sida på nätet där man kan studera landhöjningens effekter sedan 10.000 år. Just denna länk återger området mellan Nordmaling och Umeå. Ambitionen är snarlik den som Skribenten hade då artikeln "Hörneå för 2500 år sedan" skrevs. Skribentens metod var liknande men utgick från en inskannad topografisk "generalstabskarta" vars höjdkurvor kunde analyseras. Till detta användes Photoshop och en massa timmars arbete i december 2008.

Här ska vi kolla på södra Västerbotten för 8.000 år sedan. Det finns även bilder för 10.000 år sedan, med ännu mer vatten och en kustlinje långt in i dagens inland. Vi nöjer oss med 8000 års effekter.

För 8000 år sedan fanns dåtidens invånvare - stenålderns jägare/samlare. Dessa trampade inte runt i Hörneå utan snarare fiskade i byn. Byn låg på mellan 50-100 meters djup. Nutida landhöjning i området är ca 10 mm per år, men var snabbare då isen gradvis drog sig tillbaka.

västerbotten 8000 år

Bild 1. Kustlinjen i södra Västerbotten för 8000 år sedan.

I bild 1 kan man från söder se en pil (lila) uppströms dagens Lögde älv. Den förefaller seglingsbar upp till dagens Norrfors. Längre norrut (blå pil) fanns Öre älv på vilken man kom till Bjurholm. Än längre norrut (röd pil) fanns en intressant skärgård uppströms Umeå och Vindelns älvar, och man kom en bit norr om dagens Vännäs.

Umeå ses långt ute till havs med symbolen "U" och samma gällde Hörneå och Hörnefors markerat "H". Hössjö och dess berg var en ö. Hörnsjö var en intressant plats på fastlandet, som kanske attraherade dåtidens sjöfarare.

I nästa artikel ska vi kolla närmare på 6000 år.

Gunnar Engström, 2023-10-29

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se