Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörneå för 6000 år sedan

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå låg fortsatt under vatten för 6000 år sedan. Samma gäller Umeå. Däremot har det hänt mycket under de 2000 år som gått sedan föregående artikel. Fjordarna upp till Bjurholm och angränsande Norrfors har stängts, och ligger uppströms Öre respektive Lögde älvar.

Det bör noteras att byar med namn inte fanns för 6000 år sedan. Dock kan vattenlinjen avslöja platser som var intressanta för dåtidens människor, och som i vissa fall kan återspeglas i mer nutida demografi. Ett sådant exempel är Ravelkläppröset i Hörneå skogar som uppenbart var ett bronsåldersröse men som på 1700-talet utsågs till landskapsgräns mellan Ångermanland och Västerbotten.

Hörneå för 6000 år sedan

Bild 1. Kustlinjen i södra Västerbotten för 6000 år sedan.

I bild 1 ses blå pil i söder som når upp till Hummelholm - och i dess norra förgrening - Gräsmyr. Öster om fjorden är Mullsjö en halvö. Sjön Mullsjö är en sötvattenssjö mellan bergen.

Färdas man längre norrut utmed kusten noteras åter Hössjö, som nu blivit fastland istället för en ö. Yttersjö är en annan intressant plats med en sötvattensjö, dagens Bjännsjö.

Än längre norrut (röd pil) kan man segla in mot Vännäsby, även om Stornorrfors gradvis blir ett vattenhinder. Där finns även hällristningar som sägs vara 4000 år gamla, och hänger ihop med fiske i forsen och som då var en populär mötesplats. Denna återkommer i senare artiklar.

I nästa artikel studeras vattenlinjens topografi för 5000 år sedan.

Gunnar Engström, 2023-10-30

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se