Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörneå för 5000 år sedan

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå för 5000 år sedan

Även för 5000 år sedan låg Hörneå under vatten, liksom Umeå. Landhöjningen fortgår och förändrar kustlinjen. Sedan föregående artikel vid 6000 år har djupa fjordar grundats upp och motsvarande älvar förlängts.

I bild 1 är Öre älv markerad med blå pil, som fortsatt når upp till Hummelholm och Torrböle. Båda är gamla kulturbygder. Man kanske inte vill hävda att dessa byar är 5000 år gamla. Dock börjar området bli intressant som mötesplatser. Dåtidens "invånare" var inte bofasta bönder utan rörde sig över land och vattenvägar i jakt och fiske. Hällarna som sedermera kommer att prydas med båtar och älgar ristat i berget ligger fortfarande under vatten. Vattennivån ovan "Laxforsen" strax söder om Torrböle ligger 56 meter över dagens havsnivå. Forsen är idag en populär fiskeplats.

Hörneå på stenåldern 5000 år

Bild 1. Kustlinjen i södra Västerbotten för 5000 år sedan. I havet ses H=Hörneå/Hörnefors och U=Umeå.

I bild 1 är Bjennberg markerad. Dagens by ligger i det som då var en fin havsvik. Då liksom idag söker man hamn i skyddade vikar, och kanske var dagens Bjennberg en sådan plats.

Än längre norrut noteras Röbäck, och än mer intressant är Sörfors. I detta område ligger Norrfors, eller "Stornorrfors" som kraftverket kallas. I landet finns många "Norrfors", bland annat den som omnämns i artikeln från 8000 år uppströms dagens Lögde älv, en älv som då var en djup fjord.

Vi återkommer till Torrböle och Stornorrfors i nästa artikel vid 4000 år, om bland annat hällristningar.

Gunnar Engström, 2023-10-31

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se