Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörneå för 4000 år sedan

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå för 4000 år sedan

Fortsatt för 4000 år sedan låg Hörneå och Umeå under vatten. Landhöjningen gör att vissa byar i kustbandet börjar dyka upp ur djupen, exempelvis grannbyn Ängersjö. Själva Ängersjön är dock en del av Bottniska viken. Sedan föregående artikel vid 5000 år har Öre älv fortsatt sin väg mot dagens kustlinje, medan motsvarande fjord grundas upp.

I bild 1 är byn Örsbäck nu en möjlig hamn mot Bottenviken medan Torrböle hamnat uppströms Laxforsen. Den natursköna Laxforsen var då liksom idag en populär fiskeplats. Då för 4000 år sedan samlades inlandsbor och kustbor för festligheter vid forsen. Här ristade man in motiv från jakt och fiske i hällarna. Kanske firades sommaren och fiskens vandring, där forsen blev ett bra ställe att fånga lax och öring.

Hörneå 4000 år

Bild 1. Kustlinjen i södra Västerbotten för 4000 år sedan. I havet ses H=Hörneå/Hörnefors och U=Umeå.

I bild 1 ses att byn Häggnäs just kommit upp ur djupet. Även här kan man förmoda att fiske var möjligt i dåtidens Hörneå. Andra byar norrut var Nyland som erbjöd en bra fjord liksom byn Bösta strax norrut (ej markerad). På samma sätt noteras byn Djäkneböle med en bra fjord.

Längre norrut noteras Sörfors utmed Ume älv. Detta område har tydliga paralleller till Laxforsen som beskrivits ovan. Här ligger byn Norrfors och kraftverket Stornorrfors. Forsen är känd för sina hällristningar som är samtida med de i Laxforsen, med andra ord ca 4000 år gamla.

Vi återkommer till Ängersjö i nästa artikel vid 3000 år. Nu börjar kustlinjen formas och tidens monument (gravhögar) ses i Hörneås skogar.

Gunnar Engström, 2023-10-31

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se