Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörneå för 2000 år sedan

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå för 2000 år sedan

Inte ens för 2000 år sedan fanns Hörneå by, även om vissa skogsområden tillhörande byn hade kommit upp ur vattnet.

I föregående artikel vid 3000 år berättades om tillkomsten av bronsåldersrösen i byn. Vid 2000 år, vilket motsvarar ca 20 m höjdkurva, hade Ängersjöns gynnsamma fjordöppning mot havet tillslutits. Istället för att segla in i det som idag är Ängersjön måste andra hamnar sökas längre ut i kustlinjen - om nu någon efterfrågade en hamn vid denna tid eller om området var avfolkat?

Från stenålder och bronsålder följde generellt kallare perioder och kärvare tider i norr. Därtill fanns kortare köldperioder beskrivna, exempelvis begreppet "Fimbulvinter". Med ett sämre klimat följde även pandemier, exempelvis den Justinianska pesten, med början på 500-talet. Detta var således långt innan den mer kända Svarta Digerdöden startade på 1350-talet.

Sten-, brons- och järnålder var historiska teknikskiften. Med dessa skiften följde även politiska förändringar, krig och folkvandring. En intressant bok i sammanhanget är "Sveriges långa historia" av Jonathan Lindström. Den tar sin början för 14000 år sedan. Under perioden fanns en typ av hövdingadömen utmed norrlandskusten. En nordlig utpost var i norra Ångermanland, exempelvis Gene fornby i dagens Örnsköldsvik. Ett annat centrum var Högom i Sundsvall. Dessa var periodvis underordnade starka hövdingasäten i Mälardalen och runt Uppsala, exempelvis Håga.

Det kan ha funnits historiska orsaker till att landskapet Ångermanland slutade där det gör idag, då landet norrut var ganska okänt fram till medeltiden, i alla fall för de som bodde söderut. Hörneå står på gränsen till det då okända. Men, det okända norra Norrland var uppenbarligen inte tomt, att döma av allehanda hällristningar, bronsåldersrösen och tecken på avancerad metallhantering. Norra Norrland levde oberoende av hövdingarna i söder.

Bild 1. Kustlinjen i södra Västerbotten för 2000 år sedan. I havet ses H=Hörneå/Hörnefors.

I bild 1 är några av dagens byar utmärkta; Levar, Håknäs, Ängersjö och Sörmjöle. Man förundras över om dessa bosättningar råkade hamna där av en sentida slump eller om orsaker står att finna långt tillbaka i tiden, då som strandnära platser och hamnar.

Andra förklaringar till att byar uppstod i inlandet är att uppgrundad mark lämpade sig för jordbruk, eller att byar uppstod där landvägar och stigar gick över fast mark istället för i kustbandet.

Mer intressant blir det vid 1000 år. Då börjar nutida referenspunkter skönjas i området.

Gunnar Engström, 2023-11-02

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se