Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörneå för 1000 år sedan

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå för 1000 år sedan

För 1000 år sedan hade stora delar av Bäcken by (i dagligt tal "Hörneå") kommit upp ur havet. Det som idag är vattendraget "bäcken" som går genom byn var då en havsvik. Mer om detta kan man studera i karta no 3 i en artikel från 2008. Där utgick Skribenten från en topografisk karta från 1969, och räknade 10 mm per år i landhöjning tillbaka till år 969. Detta har mindre betydelse utan kontentan är att man då kunde förtöja sin båt direkt utmed den ås som löper genom byn från norr till söder. Några skär skyddade byn från Bottenvikens stormar. Dagens samhälle Hörnefors låg under vatten. Däremot var byn Hörne (i dagligt tal "Bruket") ovan vattenytan, ungefär där dagens E4 passerar.

Ungefär samma bild som Skribenten analyserat 2008 får man av den karta som finns på nätet och som ligger till grund för bild 1 nedan. Som tidigare nämnts i artiklar vid 3000 år och 2000 år, har Bottenvikens sjöförbindelse med Ängersjön stryps. Nya hamnar sökes, och dessa finns närmast i det området som idag kallas "Vadet". Den gamla Riks-13 byggd vid 1900-talets början passerar området som då var öppet vatten. En liten kobbe tittade upp ur vattnet, toppen av dagens Bjennö.

Hörneå 1000 år

Bild 1. Kustlinjen i södra Västerbotten för 1000 år sedan. I havet ses H=Hörneå/Hörnefors.

En annan plats längre öster/norrut, är den landtunga som idag kallas Gråbolandet och Brännäset mot Sörmjöle. Detta är kuperad terräng som kommer ge en ypperlig hamn, framledes kallad "Storhamnen". Det hamnområde som idag ofta förknippas med Hörnefors - Hamnskär - låg djupt under vattenytan för 1000 år sedan.

Än mer intressant blir det vid 500 år. Dessa kartor kommer Skribenten skapa med grund i Lantmäteriets digitala kartbas och Photoshop. Än längre fram i tiden finns historiska kartor att studera från 1700-talet och framåt.

Gunnar Engström, 2023-11-05

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se