Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörnån FVO - Om fiske och fångst

Hörnån FVO

Fiske

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörnån FVO - Om fiske och fångst

Hörnån är mest känd för sina stora havsöringar, men även för dess fina harrar. Harrarna fångas hela säsongen. Sik, lake och gädda förekommer även. På hösten vandrar nätting upp, i mån man har sådan fiskeutrustning.

Våren: Säsongen startar i början av maj, direkt efter islossningen. Då kan man fånga övervintrad och nystigen ”blank” havsöring samt lekvandrande havsharr. Detta gäller mestadels i de nedre kustnära delarna av Hörnån. Denna typ av fångst pågår fram till månadsskiftet maj-juni. Det kan tyckas förvirrande, men i det kustnära området heter Hörnån istället Hörneån - men det är samma vatten, samma fisk och samma fiskekort som gäller.

Sommaren: Under sommarhalvåret ger harren bra fångst, gärna uppströms. De stora harrarna lär vara fångade under försommarperioden. Ännu längre uppströms finns stationär öring. Gäddor förekommer utmed ån, så kallade ”strömgäddor”.

Hösten: Under hösten lekvandrar både havsöring och sik, den förra i slutet av juli medan siken kommer i slutet av september. Hösten erbjuder även fiske med nättingstockar, och allt detta pågår ändra fram till isläggningen.

Hörnån är ett förhållandevis litet vattendrag men det finns rejäla forsar blandat med lugnflytande partier. Många fiskare föredrar forsande vatten, men det är i de lugnflytande partierna som de största harrarna fångas.

Fluga

Flugfiske: Fiske med fluga fungerar under hela säsongen. Under vårfisket föreslås ”sink tip” medan flytande tafsar fungerar bra under resten av säsongen. Ån har på sina ställen tät vegetation och av den anledningen föredras ganska långa enhandsspön. Flugvalet varierar beroende på vattenföring och fiskart. För vårfisket brukar färgglada större flugor ge utdelning av både harr och havsöring. Hörnån har mycket av sitt vatten ur myrmark och därmed blir vattnet färgat. Under sommaren har flugor av typen ”Europa-12:an" och "Blue Dun" fungerat utmärkt. I alla fall sägs så i den broschyr från 1996 varur denna text är refererad!

Spinnare: För den som fiskar med spinnare bör man ha lite grövre doningar under vårfisket, med färglada beten som söker sig mot botten. Under sommaren är det lätta spön som gäller, med spinnare men även beten av typ wobbler. Spinnfluga är ett mellanting som fungerar under hela säsongen. För harr bör man ha en liten spinnare. Har man tur eller otur i sitt harrfiske, med tunna linor och klena spön, så kan utgången bli en annan än den man tänkt då en 10 kg havsöring hugger. Harr på över 1.5 kg är även noterade i Hörnån.

Gunnar Engström, 2013-04-04

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se