Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörnån (FVO) - Kommuner

Hörnån FVO

Fiske

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörnån FVO - Kommuner i samverkan

Kommuner i samverkan – för ett bättre fiske! Så hette en slogan i det informationsblad om Hörnån FVO som trycktes år 1996. Bilden på indexsidan är från samma informationsblad, förvisso kolorerat för Becken-Webben. Kommunerna som samverkade var: Nordmalings Kommun (Bygg & Miljö Nordmaling,) och Umeå Kommun (Umeå Fritid).

 

Bild 1a. Översiktskarta, från kusten räknat. Detaljerade kartor återfinns i separata artiklar.

Hörnåns källflöden hittas inom Bjurholms kommun, strax norr om Braxele. Egentligen är det i gränslandet mellan Bjurholm, Vindeln och Vännäs. Det huvudsakliga fisket är dock beläget nedströms, vilket förklarar det dåtida kommunsamarbetet mellan just Umeå och Nordmaling. Bjurholm hade nog fullt upp med den betydligt större Öreälven, bland övriga vattendrag.

Umeå Kommun berättar om Hörnån under den för Umeå typiskt engelska rubriken ”visit umea”. Här föreslås man fiska i Hörnån, för att inte säga ”fish in Hoernean”. Information från Nordmaling hittas på motsvarande sätt, men på svenska. Söker man på Bjurholms kommuns hemsida tror man sig ha fått napp - men inte så! Hos Bjurholm berättas istället om Hörnån övre FVO. Hörnån övre FVO är inte detsamma som Hörnån FVO; således ett separat fiskevårdsområde uppströms. Området angränsar mot väg 92 (Vännäs/Bjurholm). Kontaktperson är Lars Nilsson 0932-240 54. Här gäller separat fiskekort.

Bild 1b. Översiktskarta inlandet. I vänstra hörnet ligger Bjurholms kommun. Bjurholm är ej namngivet, och kommungränsen mot Vännäs tycks även saknas. De större sjöarna är markerade. 

Här och var berättas och refereras till engagemang från Länsstyrelsen Västerbotten. Länsstyrelsen har det övergripande ansvararet för fiskevatten, och utgör samtidigt tillsynsmyndighet för Kommunerna. Kommunerna delegeras uppgifter att utföra. Det är Nordmalings kommun som har huvudansvaret för Hörnån FVO, men Umeå Kommun är även hårt engagerad.

Umeå Kommun har en hel del material och bilder på den del av Hörnån FVO som ligger inom kommungränsen. Vi länkar till ett bildspel som även visar många fina fiskeplatser.

Gunnar Engström, 2013-04-03

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se