Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörnån FVO – Sjöar

Hörnån FVO

Fiske

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörnån FVO – Sjöar

Här ska vi redogöra för det geografiska området som utgör Hörnån FVO. Inom dess gränser ligger en del perifera sjöar. En del av dessa har utflöde i Hörnån, andra inte. Fiskekortet gäller i de sjöar som räknas upp på denna sida. Av nödvändighet har vi exkluderat små mossiga skogstjärnar och sådant som snarast är av typen blötmyr.

En rad sjöar kommer namnges. De stora ger sig naturligt, exempelvis Hörnsjö som har samma namn som samhället. Andra sjöar är ganska anonyma och många är små. Om man inte kan urskilja något blått på respektive karta, kan man utgå från att sjön är liten. Även i små sjöar finns det vanligtvis fisk, och naturupplevelsen kan vara stor - om man nu hittar dit.

Vi anger koordinater för respektive sjö (WGS 84 decimal - latitud, longitud). I samtliga kartor är norr riktat rakt uppåt. Upplösningen på kartorna är begränsad på grund av web-format, och därför är det inte möjligt att återge detaljerat vägnät. Större vägar är gulmarkerade. I övrigt får man söka sig fram med navigator eller med en vägkarta och sjöarnas namn. Enklaste sättet är att öppna kartan på Eniro via länk. Med koordinaterna hittar man rätt, exempelvis ”63.81078, 19.51792” för Hörnsjön och trycker på ”sök” och "zooma in". Hur sökning på kartan går till finns beskrivet i en separat artikel. På denna sida är koordinaterna redan länkade för respektive sjö. Med andra ord - tryck på: 1) sjöns namn, 2) "sök", 3) "zoom-linjalen" på Eniro/Kartor, 4) åkt dit, och 5) fiska.

Karta 1. Hörnsjö med omnejd:
A) Grupp av småsjöar;
Ravastjärnen (63.85422, 19.43952) 
Brattbytjärnen (63.85046, 19.42278)
Amentjärnen (63.85914, 19.45608)
Långtjärnen (63.85201, 19.44794) >> FISKEFÖRBUD - ARRENDERAD
B) Torrsjön (63.84349, 19.51895)
C) Fjälabotjärnen (63.84986, 19.52901)
D) Hörnsjö (63.81078, 19.51792)
I nedre sydöstra hörnet av kartan ses Pengsjö, detta vattensystem ingår inte i Hörnån FVO. 

I byn Hörnsjö finns en aktiv sportfiskeförening, Glada Laxarna. Där ordnas tävlingar av olika slag, och dit kan man vända sig för information. Föreningen arrenderar sjön "Långtjärn"(63.85201, 19.44794, se position A i karta 1). Här gäller separat fiskekort enligt deras nätsida.

Karta 2. Gräsmyr med omnejd:
D) Hörnsjö (63.81078, 19.51792)
E) Ut-Hörnsjö (63.79800, 19.58019)
F) Rötjärnen nr 1 (63.79433, 19.62783)
G) Grupp av småsjöar väster om Ytter-Josjön (Ytter-Josjön ligger utanför Hörnån FVO);
Abborrtjärnen (63.79316, 19.70488)
Mitt-Abborrtjärnen (63.79091, 19.69879)
Ytterst-Abborrtjärnen (63.78693, 19.70681)
H) Rötjärnen nr 2 (63.77025, 19.78167)
I) Kroktjärnen (63.77222, 19.56964)
J) Bursjön (63.76232, 19.59822)

Karta 3. Mullsjö/Bjenberg/Häggnäs med omnejd:
K) Torrsjön (liten sjö sydväst om Gräsmyr, 63.74537, 19.60412)
L) Mjötjärnen (63.73693, 19.72317)
M) Mullsjö (63.71163, 19.71184)
N) Lill-Bursjön (63.74233, 19.85672) >> FISKEFÖRBUD - ARRENDERAD
O) Stor-Bursjön (63.73625, 19.87328)
P) Vorrsjön (63.70680, 19.86092)
Q) Sölpsjön (63.67523, 19.82374)
R) Håltjärnen (63.66647, 19.87944) >> FISKEFÖRBUD - ARRENDERAD
S) Häggnässjön (63.67759, 19.93400)

Observerar fiskeförbud i karta 3 för sjöarna ”Håltjärnen” och "Lill-Bursjön". Dessa sköts av Uman Flugfiskeförening, dit man får vända sig ifall man vill prova. I alla fall sjön Håltjärnen är ett så kallat ”put & take-vatten". Mestadels fångas regnbåge enligt deras hemsida på nätet.

Karta 4 Hörneå/Hörnefors:
T) Mjösjön (63.64301, 19.82594)
U) Degermyrtjärnen (63.65037, 19.86070)
V) Asptjärnen (63.66400, 19.94413)
X) Tjuvtjärnen (63.64595, 19.95074)
Y) Landsängestjärnen (63.62912, 19.98005)
Z) Sjön ”storhamnen” (63.61449, 19.97866)

Som avgränsning i anslutning till karta 4 kan nämnas att följande sjöar inte ingår i Hörnån FVO: Västerut ingår ej Ängersjö, eller sjöar i anslutning till byn ”Vadet”. Åt öster ingår ej Degersjön belägen halvvägs till Sörmjöle. De arrenden av sjöar som beskrivs ovan gäller tills annat meddelas på denna nätsida - således FISKEFÖRBUD tills vidare.

En reservation måste göras, i det att skribenten inte har besökt så många av de sjöar som räknas upp på denna sida, än mindre fiskat i dem. Fiskare som provar diverse sjöar inom Hörnån FVO får gärna höra av sig till Redaktionen för Becken-Webben (och framledes Hörnån FVOs egen hemsida) och berätta. Se sidan om "Regler", där frågan om fångstrapport berörs.

Gunnar Engström, 2013-04-06

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se