Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörnån FVO – instruktion för vägkarta

Hörnån FVO

Fiske

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörnån FVO – instruktion för vägkarta

Moderna nätsidor har lättanvända kartmoduler, av typen Google. Här ska vi visa hur man kan kombinera dessa med de koordinater för fiskesjöar och forsar som Becken-Webbens/Hörnån FVO ger. Som påpekats är Becken-Webben en liten hemsida för den kustnära byn Hörneå, en Redaktion med obefintlig ekonomi och kunskap. Därmed blir den digitala lösningen av typen ”low-budget”.

Fiskekartorna på Becken-Webben anger koordinater av format ”WGS 84 decimal - latitud, longitud”. Upplösningen på kartorna är begränsad för att kunna passa i web-format (fast pixelbredd). En svår kompromiss är den mellan förstoringsgrad och antal kartor, att ge detaljer – mot – översikt. För stunden använder Becken-Webben ”fasta kartor”.

Genom att skriva in koordinater i sin mobiltelefon eller navigator kan man lätt hitta rätt på vägar och i skogen till din fiskeplats. Här ska vi visa hur det kan gå till om man sitter bakom en dator.

Notera, att på vissa web-sidor är koordinaterna redan länkade. Här räcker det att trycka på exempelvis sjöns namn, och sedan använda "sök-knappen" i bild 3 nedan. "Zoom" i bild 4 och resultatet ses i bild 5.

Bild 1. Öppna Eniro/kartor via denna länk (http://kartor.eniro.se/). Röd pil anger där man antingen kan skriva in sjöns namn, eller ännu bättre fiskeplatsens koordinater.

Bild 2. Kopiera fiskeplatsens koordinater direkt ur nätsidans karttext - exempelvis ”63.81078, 19.51792” för att söka upp Hörnsjön.

Bild 3. Klistra in koordinaterna rakt av in i sökfönstret på Eniro/kartor, och tryck sedan på ”SÖK”.

Bild 4. Resultatet blir denna Sverigekarta med Hörnsjö markerat. Denna blir man inte mycket klokare av, utan därefter måste man zooma in på raden nederst i bild. Det är betydligt trassligare att ”zooma in med musen på kartan”, eftersom man då lätt tappar orienteringen. 

Bild 5. En bra kompromiss är att börja med zoom=10 och då får man följande resultat. Hörnsjön och dess by framträder och med vägnätet i centrum.

Har man nått fram till bild 5 är det sedan fritt fram att zoom in/ut och ”dra sig fram” på kartan tills man förstår hur man ska köra. För många är detta trivialiteter i dagens digitala samhälle. Har man navigator är det bara att trycka på ”KÖR” och följa pilarna på skärmen.  Därefter trycker man på ”FISK” och då ser man var fiskarna befinner sig i vattnet.

 

Gunnar Engström, 2013-04-07

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se