Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörnån FVO – Fiskeplatser kustnära

Hörnån FVO

Fiske

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörnån FVO – Fiskeplatser kustnära

I några artiklar ska kartmaterial visas, med markerade förberedda fiskeplatser men även sjöar. Becken-Webben är en byahemsida i det lilla formatet, och har inte ekonomi att erbjuda avancerade kartmoduler. Därför kommer kartorna delas upp på mindre enheter som lämpar sig för publicering på nätet.

På samtliga kartor på denna sida är norrut rakt uppåt i bild. Till varje fiskeplats anges koordinater. Dessa kan användas för att söka på Google eller Eniro, att hitta vägkarta och stigar. Hur detta går till finns beskrivet på sidan "instruktion för vägkarta". Varje bildtext inleds med en länk till Eniro/kartor. Enklast är att: 1) trycka på länken till respektive fors, 2) tryck på "sök" på Eniro, och 3) tryck på "zoom-linjalen" ca 10, därefter är allt klart och tydligt hur man tar sig till fisken.

I denna, den första artikeln i serien, befinner vi oss inom Umeå Kommun. I dessa partier finns ett sedan tidigare modernt kartmaterial framtaget för Hörnån FVO som vi återger nedan. Kartan kan även hittas hos Umeå Kommun i sin fulla storlek.

Fiskeplatser i Hörnefors.
0) "Bruket/Gamla kyrkan" (63.63505, 19.91421). Denna fiskeplats är anpassad för handikappade/rullstol. Platsen var inte utritad då kartan trycktes. Den ligger på platsen för informations och fiskesymbolen i kartans mitt, vid gamla bron där Duncker stupade 1809. Platsen på marken sköts ej av Hörnån FVO utan av Umeå Kommun, däremot sköts vattnet i vilket man fiskar.
1) ”Övre bruket” (63.65003, 19.92614)

I kartorna noteras fiskestigen som löper hela vägen utmed Hörnån. Det finns en asfalterad väg på östsidan av Hörnån (vägen från E4 mot Mullsjö), som sedermera korsar Hörnån i Häggnäs, fortsätter till Bjenberg, och vidare. På den västra sidan går en grusväg. Denna avgår från E4 i höjd med Statoil och når fram till Häggnäs. Båda dessa vägar ger bra åtkomst till Hörnån. Som kuriosum kan följande nämnas:

Fiskeplats 2-5:
2) Ysseldalarforsarna (63.66199, 19.91348)
3) Hanschbacks-Krokforsen (63.67376, 19.90533)
4) Häggnäsforsarna (63.68696, 19.89035)
5) Råmarksforsen/Lillysdammen (63.69126, 19.86220)

Fiskeplats nr 2 ligger i närhet till skjutbanan i Hörnefors. Skylt finns från vägen, och leder in på en grusväg av god kvalitet ända fram till skjutbanan. Fortsättningen av denna grusväg, som är markera på kartan, är av lite mer utmanande karaktär.

I Häggnäs finns närhet till lättillgängliga fiskeplatser nr 4-5. Den grävmaskin som visas i bild i en annan artikel om Hörnån FVO arbetade just i denna fors, sommaren 2012.

Fiskeplats 6-9:
6) Kåtanäset (63.70396, 19.83637)
7) Rovlandsforsen/Nannaforsen (63.71811, 19.79251)
8) Husnäsforsen (63.72354, 19.78508)
9) Sågforsen nr 1 (63.72880, 19.77834)

För fiskeplatserna nr 7-9 svänger man av till höger mitt i Bjenberg (från kusten räknat) och kör på en god grusväg mot Frängstorp. Denna väg ansluter sedermera i trakten av Gräsmyr. I ovanstående bild tycks vägen sluta vid kommungränsen, men så är inte fallet.

På den sista kartan ses till vänster en röd streckad linje. Detta utgör kommungränsen mot Nordmaling. Kommungränserna har ingen betydelse för vare sig fiskar eller fiskare, så länge man har giltigt fiskekort.

Gunnar Engström, 2013-04-05

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se