Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörnån FVO – Fiskeplatser inland

Hörnån FVO

Fiske

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörnån FVO – Fiskeplatser inland

I denna artikel fortsätter vi uppströms Hörnån, och övergår från Umeå till Nordmalings Kommun. Kartmaterialet som visas togs fram för Hörnån FVO år 1996. Vattendraget har inte flyttat på sig sedan dess, och vägsystemet är detsamma. Olika fördämningar har däremot tagits bort, på Bruket i Hörnefors men även på ett flertal stället uppströms. Dessutom har Länsstyrelsen bytt ut gamla betongtrummor här och var till nya modeller som fiskarna tycker bättre om. Detta gäller fiskarna i vattnet, under sin vandring, medan fiskarna på land nog klara sig ändå.

Till respektive fors anges koordinater. Hur dessa kan användas beskrivs i en separat artikel. Varje bildtext inleds med en länk till Eniro/kartor. Enklast är att: 1) trycka på länken till respektive fors, 2) tryck på "sök" på Eniro, och 3) tryck på "zoom-linjalen" ca 10, därefter är allt klart och tydligt hur man tar sig till fisken.

Karta 1. Frängstorpsområdet uppströms Bjenberg. Fiskeplatsen vid ”Sågforsen” fanns beskrivet i artikeln om ”kustnära partier”. Denna fiskeplats ligger just på kommungränsen mellan Umeå och Nordmaling. Uppströms följer ett flertal icke namngivna forsar, upp mot Gräsmyr där Krokforsen återkommer i karta 2.

Frängstorptsvägen är grusväg, och landskapet är lite ödsligt vilket bidrar till vildmarkskänslan. Notera den lilla sjön i övre högra hörnet på karta 1, Rödtjärn. För att komma tid får man svänga av tidigare utmed Frängstorpsvägen, efter att man lämnat Bjenberg.

Karta 2. Gräsmyr. Fiskeplatserna vid forsar utgörs av;
Krokforsen (63.76383, 19.68294)
Stennäsforsen (63.76834, 19.67161)
Sågforsen nr 2 (63.77215, 19.65943)
Nynäsforsen (63.77180, 19.64065)

Från Gäsmyr och uppströms förbi Torrsjön kan man färdas på båda sidor om Hörnån. Den till väster om vattendraget är asfalterad. Bilder från Gräsmyr byanät kan hittas på nätet, där även Hörnån berörs.

Karta 3. Hörnsjö. Här finns både två större sjöar och forsar;
Holmbackaforsarna (63.78982, 19.60065)
Kvarnforsen (63.79006, 19.56091)
Sågforsen nr 3 (63.79416, 19.55117)

Som orientering i bild 3 kommer vägen söderifrån från Gräsmyr, mot Hörnsjö. Tar man till vänster (söderut) i Hörnsjö så kommer man på vägen mot Tallberg och Nyåker. Möjlighet finns även halvvägs utmed denna väg, att ta av söderut mot Hummelholm. Dessa ortsnamn anknyter till Öreälven, och de två förra även till historiska järnvägsbroar och pepparkaksfabrik. För att fortsätta sin färd utmed Hörnån ska man svänga av åt höger (norrut) i Hörnsjö centrum. Vägen följder järnvägen, stambanan. Denna väg kommer sedermera att ansluta till Vännäsvägen (väg 92), eller om man vill kalla den för Bjurholmsvägen.

Byn Hörnsjö har således närhet till två större sjöar, och därmed med lång fisketradition. Det finns en sportfiskeförening med säte i Hörnsjö som heter Glada Laxarna.

 

Karta 4. Torrsjöområdet, med sjö och tillflödesbäckar. Forsar utgörs av;
Järnvägsforsen (63.83540, 19.49731)
Hällnäsforsarna (63.84346, 19.48684)
Åbroforsen (63.86649, 19.48547)

Torrsjön är till ytan stor men låter ju ganska tråkig och torr för fiskaren. Här misstar man sig lite. Man blir mäkta imponerad över den information man kan hitta på nätet från Länsstyrelsen Västerbotten. Följande information tas fram på några sekunder om Torrsjön, bl.a; areal 118.9 ha, medeldjup 5.2 m, maxdjup 14 m, volym 6206 000 m3, vattnets omsättningstid 2.6 år, bakgrunds pH 5.30, och mål pH 6.0. Dessutom får man veta vilka fiskar man kan ta upp; abborre, gädda, insjööring(inplanterad), lake, mört, nors, sik. Däremot berättar inte Länsstyrelsen ”hur” man ska få upp fisken.

Karta 5. Norr om Åbroforsen hittas en allt smalare Hörnå. Här finns Krokforsen (63.88052, 19.48006), och ca 3 km norr om denna så upphör Hörnån Fiskevårdsområde.

Hörnån har många av sina källflöden norr om där Hörnån FVO slutar. Norrut finns flera stora sjöar; bland annat Stor-Armsjön, Lill-Armsjön, Harrsjön, Avaträsksjön, och Pål-, Gås-, Vit-, Rip-vattnet, etc. För dessa sjöar får man lösa andra fiskekort.

I denna och i den föregående artikeln om de kustnära partierna av Hörnån har vi stiftat bekantskap med själva ån. Hörnån FVO utgör en yta, som i stort har sin gräns utifrån Hörnåns utbredning. Därutöver finns flera separata sjöar och bäckar som inte har koppling till Hörnån, men som ingår i fiskevårdsområdet. Dessa ska vi återkomma till i en tredje artikel med kartor.

 

Gunnar Engström, 2013-04-06

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se