Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Höökens lönnkrog - Ågatan no.1

Kenneths bilder

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Höökens lönnkrog - Ågatan no.1

Här kommer ännu ett uppslag från Kenneth Eklunds USB-sticka, ett vykort. Vykortet utgörs av ett ganska intetsägande flygfoto men detaljerna är intressanta. Man ser en påbörjad bebyggelse norr om kyrkogården, med hus utmed Sundelinsvägen och husgrunder utmed Östermalmsgatan (se bild 1).

Flygfoto Östermalm Hörnefors

Bild 1. Det är inte mycket man ser på fotot. Det rutiga i nedre kanten är kyrkogården med Kungsvägen som löper parallellt. Den raka vägen till vänster är Sundelinsvägen. Ågatan ses med sin rad av hus uppe till vänster i bilden. Sedan ses påbörjade husgrunden i nya kvarter utmed Östermalmsgatan i mitten av bilden. Till höger ses Eriksgatan. 

Det var trendigt på 40-50-talet med flygfoto. Det exotiska beskrivs av inskriptionen ”Ensamrätt & Foto A/B Flygtrafik, Dals Långed”, och ”Frigiven av Försvarsstaben K2023”, och därtill med stämpeln ”ÄKTA fotografi”. I koden ”K2023” betyder ”K” att bilden är tagen 1949.

Korsningen Sundelinsvägen - Ågatan

Bild 2. I vykortets övre vänstra hörn ses några otydliga bokstäver bland de mörka till vänster. I högre förstoring och upplösning kan man läsa ”Dödgrävare Andersson” och ”Indelte soldaten Höök”. Deras hus är här markerade med röd respektive grön bil.

Detta med Försvarsstaben handlade om att fienden inte skulle kunna gå till en kiosk och handla flygfoton över Sverige under andra världskriget. Under krigsåren kan man läsa sig till att det fanns restriktioner kring civil flygtrafik och inte minst flygfotograferande. Vill man se mer flygfoton kan man studera sidan ”Flygfotohistoria”, där fastigheter och bostadshus fotades från luften, och än idag köpa ett nytt gammalt foto.

Eniro kartbild

Bild 3. Här ses ett modernare ”flygfoto” från Eniro-kartor. De två husen i bild 2 är utmärkta med pilar. Höökens hus är nog rivet. Där står idag ett tegelhus Ågatan 1. Men, Sundelinsvägen 13 kan nog vara detsamma nu som då.

Vykortet blir extra intressant utifrån det som nämns i texten till bild 2. Med pilar markeras två hus, där soldat Hööks hus idag är rivet men motsvarar Ågatan 1. Dödgrävare Anderssons hus motsvarar Sundelinsvägen 13. Med dessa uppgifter kopplas plötsligt historien samman med den information som Per-Eddie Bjuggstam gav Redaktionen hösten 2016. Per-Eddie skickade dessutom en bild på husen ur sitt familjealbum (ses i bild 2 i den artikeln), och berättade att hans far Elis Andersson var just dödgrävare och att man bodde granne med en soldat Höök.

Olle Höök

Bild 4. Vi letar i boken ”Hörneforsbygden och brukens historia” och visar ett gammalt foto där soldat Olle Höök figurerar i uniform (inringad). Fotot är taget vid ”Skyttepaviljongen” på Skaten i Hörnefors 1908. Olle sägs vara den ”siste indelte soldaten”.

Soldaten Höök är känd på Becken-Webbens, med början för 7 år sedan! Dessa artiklar handlade om att soldat Höök blivit ertappad med att driva en lönnkrog. Artikelserien sökte platsen för Hööks lönnkrog, vilket fått sitt svar först under senare år och mycket tack vara Per-Eddie Bjuggstam. De hus som beskrevs i tidigare artiklar var familjen Hööks bonde-hemman, kallat Oskarsborg och nu rivet.

Gunnar Engström, 2017–03–26

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se